Komplet za usis svežeg vazduha

KDDP55D160-2

Omogućuje dovod svežeg vazduha preko unutrašnje jedinice

KDDP55D160-2

Karakteristike proizvoda

  • U kombinaciji sa kasetom sa kružnim protokom vazduha
  • Potreban je takođe i deo KDDP55C160-1
  • Ova opcija se ne može kombinovati sa maskom sa automatskim čišćenjem
  • Obratite se svom lokalnom predstavniku da biste se upoznali sa ograničenjima

Dokumentacija