KNX interfejs za Sky Air i VRV

KNX INTERFACE - KLIC-DI

KLIC-DI

Karakteristike proizvoda

  • Integracija Sky Air/VRV uređaja u BMS sisteme
  • Integracija pomoću KNX interfejsa omogućava nadgledanje i kontrolu većeg broja uređaja, kao što su osvetljenje, alarm i šaloni, pomoću jednog centralnog upravljača

Tehničke informacije

Tehničke specifikacije za

Dokumentacija