Skip to main content
Onlajn kontroler putem telefonske aplikacije

BRP069A61

BRP069A61

Karakteristike proizvoda

  • Onlajn kontroler: regulišite svoj sistem za grejanje i proizvodnju tople vode ma gde se nalazili pomoću telefonske aplikacije, lokalne mreže ili interneta
  • Programirajte raspored rada klimatizacije tokom dužih perioda odsustva
  • Daljinska kontrola kvara
  • Moguće je priključiti se na fotonaponske solarne panele da biste postigli optimalnu potrošnju električne energije koju je vaš sistem proizveo
  • Mogućnost kontrole lokacije sa većim brojem uređaja

Prednosti

  • Onlajn kontroler putem telefonske aplikacije

    Onlajn kontroler putem telefonske aplikacije

    Upravljajte svojom unutrašnjim jedinicom bilo gde da se nalazite, putem telefonske aplikacije

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?