Skip to main content
Individualni selektor grananja za VRV IV sa rekuperacijom toplote

BS1Q-A

BS1Q-A

Karakteristike proizvoda

  • Mali i; lak za montažu
  • Idealan za udaljene prostorije - odvodne cevi nisu potrebne
  • Zahvaljujući funkciji tehničkog hlađenja, omogućuje integraciju server centara u sistem sa rekuperacijom toplote
  • Priključiti uređaj do klase 250 (28kW)
  • Jedinstveni opseg jednostrukih i multi BS kutija u cilju fleksibilnog i brzog projektovanja sistema
  • Skraćeno vreme montaže, zahvaljujući vezi sa otvorenim portovima
  • Dozvoljava rad podeljen između više stanova ili kancelarija
  • Može da se priključi na REYQ-T, RQCEQ-P3 i RWEYQ-T8 uređaje sa rekuperacijom toplote

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?