Skip to main content
Individualni selektor grananja za VRV sa rekuperacijom toplote

VRV - BSVQ-P9B

BSVQ-P9B

Karakteristike proizvoda

  • Omogućava individualno prebacivanje između hlađenja i grejanja za 1 grupu unutrašnjih jedinica
  • Maksimalna fleksibilnost dizajna budući da pojedine i višestruke kutije mogu da se kombiniraju u jedan sistem
  • Niska ugradna visina
  • Nije potrebna drenažna cev
  • Dozvoljava rad podeljen između više stanova ili kancelarija (neophodna je PCB opcija)

Dokumentacija

Preuzmi jezik

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?