Skip to main content

Daikin Altherma - CHYHBH-AV32 / 5MXM-N

Karakteristike proizvoda

 • Daikin Altherma hibridna toplotna pumpa kombinuje tehnologiju toplotne pumpe vazduh-voda i tehnologiju kondenzacije gasa
 • Vrednost sezonske efikasnosti do koeficijenta A+++ pri hlađenju i A++ pri grejanju, zahvaljujući najnovijoj tehnologiji i ugrađenoj inteligenciji
 • Na 1 spoljnu multi-jedinicu može biti priključeno do 5 unutrašnje jedinice; sve unutrašnje jedinice se regulišu nezavisno i mogu da se instaliraju u različnim prostorijama ili u različno vreme. Svaki uređaj funkcioniše pojedinačno i nezavisno od ostalih
 • Zidna unutrašnja jedinica toplotne pumpe vazduh-voda samo za grejanje
 • Izborom proizvoda R32 se, u odnosu na R-410A, smanjuje negativan ekološki uticaj za 68%. Ovo, zahvaljujući velikoj energetskoj efikasnosti, direktno utiče na smanjenje energetske potrošnje
 • U zavisnosti od spoljne temperature, cene električne energije i unutrašnjeg toplotnog opterećenja, Daikin Altherma hibridna toplotna pumpa uvek odabira najekonomičniji režim rada
 • Mogu da se priključe razni tipovi unutrašnjih uređaja: npr. zidne jedinice, kaseta na plafonu, skrivena plafonska jedinica
 • Niski investicioni troškovi: nije neophodna zamena postojećih radijatora (do 80°C) i cevovoda
 • Omogućuje dovoljnu toplotu u renoviranim stanovima jer je svako toplotno opterećenje pokriveno sa do 32 kW
 • Spoljne jedinice su opremljene klatećim kompresorom, poznatom po tihom radu i visokoj energetskoj efikasnosti
 • Jednostavna i brza montaža zahvaljujući manjim dimenzijama i brzom prevezivanju

Prednosti

 • Inverter

  Inverter

  Invertorski kompresori neprekidno podešavanju kompresora trenutnim potrebama. Manji broj startovanja i zaustavljanja koji troše energiju rezultuje smanjenom energeskom potrošnjom (do 30%) i stabilnijim temperaturama.

Dokumentacija

Preuzmi jezik

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?