Skip to main content
Biddle vazdušna zavesa za VRV, skrivena plafonska

CYVL-DK-R

CYVL-DK-R

Karakteristike proizvoda

  • Connectable to VRV heat recovery, heat pump and Conveni-pack
  • Udubljeni model (R): pedantno sakriven u plafonu
  • Period povratka investicije od manje od 1,5 godine, u poređenju sa instaliranjem električne vazdušne zavese
  • Obezbeđuje takoreći besplatno grejanje vazdušne zavese rekuperisanom toplinom iz unutrašnjih uređaja u režimu hlađenja (u slučaju rekuperacije topline sa VRV)
  • Laka i brza instalacija uz smanjene troškove jer nisu potrebi dodatni sistemi za vodu, bojleri i priključci za gas
  • VRV je jedan od prvih DX sistema koji može da se priključi na vazdušne zavese
  • Maksimalna energetska efikasnost koja potiče od tako reći nula turbulencije strujanja, optimizovanog strujanja vazduha i primene napredne tehnologije ispravljača ispusta
  • Oko 85% efikasnosti separacije vazduha, što uveliko smanjuje i gubitak topline i potrebni kapacitet grejanja unutrašnje jedinice

Dokumentacija

Preuzmi jezik

Preuzmi jezik

Preuzmi jezik

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?