Skip to main content
Centrifugalni rashladni agregat sa vodenim hlađenjem, velika efikasnost, standardni zvuk

DWSC

DWSC

Karakteristike proizvoda

  • Jednostepeni centrifugalni kompresor
  • Rasterećenje do 10% od punog kapaciteta obezbeđuje povećanu stabilnost temperature rashlađene vode i bezbedniji ciklični rad kompresora
  • Kompaktan dizajn omogućava malu nagaznu površinu i minimalni montažni prostor
  • Velika efikasnost potopljenog cevnog isparivača/kondenzatora

Prednosti

  • Centrifugalni kompresor

    Centrifugalni kompresor

    Centrifugalni kompresori sadrže blok koji se sastoji od lopatice i navoja, u kome se brzina konvertuje u pritisak. Centrifugalni kompresori sadrže ili opcione uređaje promenljive brzine (VFD), čime se postiže izuzetan učinak pri delimičnom opterećenju sa jednostrukim ili dvojnim kompresorima, ili magnetne ležajeve tako da rade u potpunosti bez ulja

Dokumentacija

Preuzmi jezik

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?