Skip to main content
Upravljačka kutija za primene sa klima-komorom

EKEQ

EKEQ

Karakteristike proizvoda

  • Širok opseg jedinica nudi maksimalan potencijal primene i fleksibilne opcije regulacije
  • Sistem obezbeđuje optimalne uslove vazduha, kao što su regulacija svežine i vlažnosti itd. i može da se koristi u manjim skladištima, izložbenim salonima i kancelarijama.
  • Širok izbor kontrolnih mogućnosti: kontrola w: Standardna kontrola temperature vazduha pomoću bilo kojeg DDC kontrolera; kontrola x: Precizna kontrola temperature vazduha koja zahteva prethodno programiranje DDC kontrolera (za specijalne primene); kontrola y: Kontrola temperature rashladnog fluida putem Daikin-ovog daljinskog upravljača (DDC kontroler nije potreban); kontrola z: Kontrola temperature vazduha putem Daikin-ovog daljinskog upravljača (DDC kontroler nije potreban)
  • Za svaku kombinaciju potrebni su kontrolni ormarić i komplet ekspanzionog ventila, kao i jedinica za manipulaciju vazduhom
  • Oba izborna kompleta su namenjena sa unutrašnju i za spoljnu instalaciju i mogu da se montiraju na zidu.

Dokumentacija

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?