Skip to main content
Ekspanzioni ventil za primene sa klima-komorom

EKEXV

EKEXV

Karakteristike proizvoda

  • Za svaku kombinaciju potrebni su kontrolni ormarić i komplet ekspanzionog ventila, kao i jedinica za manipulaciju vazduhom
  • Oba izborna kompleta su namenjena sa unutrašnju i za spoljnu instalaciju i mogu da se montiraju na zidu.
  • Sistem obezbeđuje optimalne uslove vazduha, kao što su regulacija svežine i vlažnosti itd. i može da se koristi u manjim skladištima, izložbenim salonima i kancelarijama.
  • Širok opseg jedinica nudi maksimalan potencijal primene i fleksibilne opcije regulacije

Dokumentacija

Preuzmi jezik

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?