Skip to main content
Kompresiono-kondenzacioni agregati za obradu vazduha (par)

ERQ-AV1

ERQ-AV1

Karakteristike proizvoda

  • Iskorišćava veliku efikasnost i brzo reagovanje ERQ kondenzacionih uređaja pri promeni opterećenja
  • Spoljne jedinice sa inverterskom kontrolom
  • Unapred pripremljene kombinacije sa Daikin modularnim klima komorama nude „pakete za svež vazduh” spreman za upotrebu
  • R-410A sa toplotnom pumpom

Dokumentacija

Preuzmi jezik

Preuzmi jezik

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?