Skip to main content
Vijčani rashladni agregat sa vazdušnim hlađenjem, velika efikasnost, nizak nivo zvuka

EWAD-C-XL

EWAD-C-XL

Karakteristike proizvoda

 • Kontinualni jednovijčani kompresor
 • Veliki radni opseg (temperatura okoline od -18°C do 50°C)
 • 2-3 potpuno nezavisna kola rashladne tečnosti
 • DX školjka i cev isparivača – jednoprolazna faza rashladnog fluida radi minimizovanja padova pritiska
 • Moguća delimična i potpuna rekuperacija toplote
 • Standardni elektronski ekspanzioni ventil
 • MicroTech III daljinski upravljač, superiorne upravljačke logike i jednostavnog interfejsa

Prednosti

 • Vijčani kompresor

  Vijčani kompresor

  Jednostruki vijčani kompresori imaju rotore sa muškim i ženskim zupčanicima i predviđeni su za velike kapacitete i visok učinak

Dokumentacija

Preuzmi jezik

Preuzmi jezik

Preuzmi jezik

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?