Skip to main content
Višestruki pužni rashladni agregat sa vodenim hlađenjem, reverzibilan sa strane rashladnog fluida, standardna efikasnost, standardni zvuk

EWHQ-G-SS

EWHQ-G-SS

Karakteristike proizvoda

 • Jedno kolo rashladnog fluida (2 pužna kompresora) sa jednim isparivačem
 • Na raspolaganju stoji i verzija sa toplotnom pumpom i reverzibilnošću strane rashladnog fluida - idealno za geotermalne primene
 • Kompaktan dizajn omogućava jednostavnu montažu ili prepravku sa starog na novo
 • Predviđeno je za postavljanje dva uređaja sa jednim kolom jedan na drugi, čime se smanjuje nagazna površina
 • Visokoefikasan i pouzdan pužni kompresor
 • Visoka fleksibilnost za veliki broj primena
 • Omogućava sekvencijalnu kontrolu (do 4 uređaja) bez potrebe za dodatnim uređajima
 • Pločasti izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika
 • Pumpa (podizanje: nisko 100 kPa i visoko 200 kPa) stoji na raspolaganju za isparivač i kondenzator
 • MicroTech III daljinski upravljač, superiorne upravljačke logike i jednostavnog interfejsa

Prednosti

 • Pužni kompresor

  Pužni kompresor

  Pužni kompresori imaju dva navoja, jedan je fiksan a drugi se ekscentrično obrće oko njega ali ne rotira. Ova koncepcija je priagođena za manje i srednje kapacitete i ostvaruje veliku efikasnost i pouzdanost tokom svog čitavog radnog veka

Dokumentacija

Preuzmi jezik

Preuzmi jezik

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?