Skip to main content
Pužni rashladni agregat bez kondenzatora

Hydrocube - EWLQ-KBW1N

EWLQ-KBW1N

Karakteristike proizvoda

 • Jedan od uređaja najmanjih dimenzija na tržištu: 600 mm x 600 mm x 600 mm
 • Mala potrošnja energije
 • Nizak nivo buke u toku rada
 • Laka instalacija i održavanje
 • Pločasti izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika
 • Mala količina rashladnog fluida
 • Standardno ugrađeni: glavni prekidač, otvori za tečnost pod pritiskom, regulator pritiska, filter, zaustavni ventili i odzračni ventil
 • Standard integrated: pressure ports, flow switch, filter, shut-off valves and air purge
 • Usavršeni µC²SE regulator za direktno povezivanje sa BMS-om baziranim na Modbus-u ili sa daljinskim korisničkim interfejsom

Prednosti

 • Pužni kompresor

  Pužni kompresor

  Pužni kompresori imaju dva navoja, jedan je fiksan a drugi se ekscentrično obrće oko njega ali ne rotira. Ova koncepcija je priagođena za manje i srednje kapacitete i ostvaruje veliku efikasnost i pouzdanost tokom svog čitavog radnog veka

Dokumentacija

Preuzmi jezik

Preuzmi jezik

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?