Skip to main content
Kompresiono-kondenzacioni agregat za komercijalnu rashladu sa pužnom tehnologijom

JEHSCU-CL3

Rashladno rešenje za manje prehrambene prodavnice
JEHSCU-CL3

Karakteristike proizvoda

 • Specijalno koncipirano za rashladne primene manjeg kapaciteta u manjim prehrambenim prodavnicama (na primer u pekarama i mesarama), hladnim prostorijama i frižider-vitrinama
 • Manjih dimenzija i veoma lak, odgovara i najmanjim gradskim centralnim lokacijama
 • Može da se priđe svim komponentama, tako da je održavanje brzo i jednostavno
 • Idealno za primene u gradskoj sredini: zvučna izolacija i nizak nivo buke u toku rada znače da je uređaj izuzetno tih
 • Zahvaljujući upotrebi kvalitetnih komponenti i proizvodnih procesa. optimizovan opseg kompresora i povećana površina kondenzatora omogućuju veću energetsku efikasnost i pouzdanost
 • Tehnologija mikrokanalskog izmenjivača toplote smanjuje potrebnu količinu rashladnog fluida u sistemu, a time i negativne ekološke efekte.

Prednosti

 • Pužni kompresor

  Pužni kompresor

  Pužni kompresori imaju dva navoja, jedan je fiksan a drugi se ekscentrično obrće oko njega ali ne rotira. Ova koncepcija je priagođena za manje i srednje kapacitete i ostvaruje veliku efikasnost i pouzdanost tokom svog čitavog radnog veka

Dokumentacija

Preuzmi jezik

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?