Skip to main content
ZEAS kompresiono-kondenzacioni agregat za komercijalnu rashladu sa pužnom tehnologijom

ZEAS - LREQ-BY1

Rashladno rešenje za primene srednjeg i velikog kapaciteta koje koriste čuvenu VRV tehnologiju
LREQ-BY1

Karakteristike proizvoda

 • Jedan model za sve vrste primena od -45°C do 10°C temperature isparavanja
 • Savršeno rešenje za primene u domenu hlađenja i zamrzavanja, pri uslovima promenljivog opterećenja, gde je potrebna velika energetska efikasnost. Najčešće se koristi u samousligama, hladnjačama, brzoj rashladi, brzom zamrzavanju, itd.
 • VRV (Varable Refrigerant Volume - varijabilna zapremina rashladnog sredstva) tehnologija za fleksibilan opseg primene
 • Nizak nivo buke uključujući rad "noćni režim"
 • Specijalni uređaj koji omogućuje multi kombinaciju sistema 2 x 15 KS ili 2 x 20 KS, omogućuje skraćeno vreme instalacije i jednostavniji cevovod
 • Pužni kompresor sa izmenjivačem jednosmerne struje, sa funkcijom za štednju rezultira visokom enetgetskom efikasnošću i pouzdanim performansama
 • Smanjeno zračenje CO2 zahvaljujući upotrebi rashladnog sredstva R-410A i male potrošnje energije
 • Fabrički testirano i pred-programirano za brzu i laku instalaciju i puštanje u pogon
 • Veća fleksibilnost instalacije zahvaljujući ograničenim dimenzijama
 • U slučaju malog kapaciteta zamrzavanja, pojedinačni ZEAS uređaji mogu da se priključe na pomoćni uređaj

Prednosti

 • Inverter

  Inverter

  Invertorski kompresori neprekidno podešavanju kompresora trenutnim potrebama. Manji broj startovanja i zaustavljanja koji troše energiju rezultuje smanjenom energeskom potrošnjom (do 30%) i stabilnijim temperaturama.

 • Pužni kompresor

  Pužni kompresor

  Pužni kompresori imaju dva navoja, jedan je fiksan a drugi se ekscentrično obrće oko njega ali ne rotira. Ova koncepcija je priagođena za manje i srednje kapacitete i ostvaruje veliku efikasnost i pouzdanost tokom svog čitavog radnog veka

Dokumentacija

Preuzmi jezik

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?