Skip to main content
Mini-ZEAS kompresiono-kondenzacioni agregat

Mini-ZEAS - LRLEQ-BY1

Rashladno rešenje za manje prehrambene prodavnice
LRLEQ-BY1

Karakteristike proizvoda

 • Inverterska tehnologija garantuje optimalno očuvan kvalitet hrane time što obezbeđuje preciznu kontrolu temperature i vlažnosti
 • Ekonomičniji pužni kompresor doprinosi dužem veku trajanja rashladne opreme i smanjenoj potrebi održavanja
 • Upotreba rashladnog fluida R-410A omogućuje upotrebu cevi manjeg prečnika, čime se smanjuje količina rashladnog fluida u sistemu i smanjuje karbonski otisak. R-410A je u potpunosti u skladu sa propisima u vezi sa freonom (F-Gas) tako da će moći da se koristi i posle 2020. godine i duže
 • Kompresor na jednosmernu struju drastično popravlja efikasnost uređaja, čime pomaže smanjenju računa za električnu energiju!
 • Najniži nivo zvuka na tržištu, do 31 dBA. Nivo zvuka se može još više smanjiti zahvaljujući režimima tihog zvuka
 • Težina uređaja je vrlo mala, tako da se on može čak i instalirati na zidu
 • Za do 75% manji od sličnih proizvoda na tržištu, idealan za instalaciju u ograničenom prostoru
 • Usavršeno softversko rešenje omogućava jednostavno konfigurisanje i puštanje u pogon

Prednosti

 • Inverter

  Inverter

  Invertorski kompresori neprekidno podešavanju kompresora trenutnim potrebama. Manji broj startovanja i zaustavljanja koji troše energiju rezultuje smanjenom energeskom potrošnjom (do 30%) i stabilnijim temperaturama.

 • Pužni kompresor

  Pužni kompresor

  Pužni kompresori imaju dva navoja, jedan je fiksan a drugi se ekscentrično obrće oko njega ali ne rotira. Ova koncepcija je priagođena za manje i srednje kapacitete i ostvaruje veliku efikasnost i pouzdanost tokom svog čitavog radnog veka

Dokumentacija

Preuzmi jezik

Preuzmi jezik

Preuzmi jezik

Preuzmi jezik

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?