Skip to main content
Mini-ZEAS kompresiono-kondenzacioni agregat

Mini-ZEAS - LRMEQ-BY1

Rashladno rešenje za manje prehrambene prodavnice
LRMEQ-BY1

Karakteristike proizvoda

 • Inverterska tehnologija garantuje optimalno očuvan kvalitet hrane time što obezbeđuje preciznu kontrolu temperature i vlažnosti
 • Ekonomičniji pužni kompresor doprinosi dužem veku trajanja rashladne opreme i smanjenoj potrebi održavanja
 • Upotreba rashladnog fluida R-410A omogućuje upotrebu cevi manjeg prečnika, čime se smanjuje količina rashladnog fluida u sistemu i smanjuje karbonski otisak. R-410A je u potpunosti u skladu sa propisima u vezi sa freonom (F-Gas) tako da će moći da se koristi i posle 2020. godine i duže
 • Kompresor na jednosmernu struju drastično popravlja efikasnost uređaja, čime pomaže smanjenju računa za električnu energiju!
 • Najniži nivo zvuka na tržištu, do 31 dBA. Nivo zvuka se može još više smanjiti zahvaljujući režimima tihog zvuka
 • Težina uređaja je vrlo mala, tako da se on može čak i instalirati na zidu
 • Za do 75% manji od sličnih proizvoda na tržištu, idealan za instalaciju u ograničenom prostoru
 • Usavršeno softversko rešenje omogućava jednostavno konfigurisanje i puštanje u pogon

Prednosti

 • Inverter

  Inverter

  Invertorski kompresori neprekidno podešavanju kompresora trenutnim potrebama. Manji broj startovanja i zaustavljanja koji troše energiju rezultuje smanjenom energeskom potrošnjom (do 30%) i stabilnijim temperaturama.

 • Pužni kompresor

  Pužni kompresor

  Pužni kompresori imaju dva navoja, jedan je fiksan a drugi se ekscentrično obrće oko njega ali ne rotira. Ova koncepcija je priagođena za manje i srednje kapacitete i ostvaruje veliku efikasnost i pouzdanost tokom svog čitavog radnog veka

Dokumentacija

Preuzmi jezik

Preuzmi jezik

Preuzmi jezik

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?