Skip to main content
Vinski blok - monoblok uređaji za visokotemperaturnu rashladu

RCV

Monoblok sistem koji odgovara za instalaciju preko zida
RCV

Karakteristike proizvoda

  • Precizna kontrola vlažnosti i temperature garantuje traja kvalitet proizvoda (na pr. vina)
  • U zavisnosti od modela, na raspolaganju stoji integrisani ovlaživač, tako da jedan uređaj pokriva sve potrebe: savršenu kontrolu vlažnosti i; temperature
  • Električni regulator kontroliše temperaturu i vlažnost hladne prostorije

Prednosti

  • Klipni kompresor

    Klipni kompresor

    Klipni kompresor se sastoji od cilindra, klipova i ventila. Kompresija se postiže kretanjem klipa napred-nazad u okviru cilindra

Dokumentacija

Preuzmi jezik

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?