Skip to main content
VRV IV+ toplotna pumpa bez neprekidnog grejanja

VRV IV+ - RXYQ-U

Daikin-ovo rešenje za komfor i; malu energetsku potrošnju
RXYQ-U

Karakteristike proizvoda

 • Izborom ovog proizvoda u okviru programa „LOOP by Daikin” podržavate upotrebu recikliranog rashladnog fluida
 • Pokriva sve toplotne potrebe zgrade putem jedne jedine tačke kontakta: besprekornu kontrolu temperature, ventilaciju, toplu vodu, klima-komore i Biddle vazdušne zavese
 • Širok izbor unutrašnjih jedinica: mogućnist kombinovanja VRV sa modernim unutrašnjim jedinicama (Daikin Emura, Perfera)
 • Uključuje VRV IV standarde i; tehnologiju: promenljivu temperaturu rashladnog fluida, VRV konfigurator, 7-segmentni ekran i inverterske kompresore, 4-strani izmenjivač toplote, PCB hlađen rashladnim fluidom, novi motor ventilatora sa jednosmernom strujom
 • Prilagodite svoj VRV tako da postiže najbolju sezonsku efikasnost i ; maksimalnu udobnost u zavisnosti od spoljašnjih klimatskih uslova, zahvaljujući promenljivoj temperaturi rashladnog fluida (VRT). Sezonska efikasnost je povećana za 28%. Više neće biti hladne promaje niti pretoplog izduvnog mlaza vazduha.
 • Slobodno kombinovanje spoljnih jedinica, da bi se zadovoljile potrebe u pogledu prostora ili efikasnosti
 • Odgovara svakoj zgradi. Moguća je i instalacija u unutrašnjosti zgrade, zahvaljujući višem statičkom pritisku, do 78.4 Pa. Unutrašnja instalacija znači kraći cevovod, jeftiniju montažu, povećanu efikasnost i poboljšan estetski efekat.
 • Pojednostavljena montaža i ; zagarantovana optimalna efikasnost, zahvaljujući automatskom punjenju i; proveri
 • Lako se usklađuje sa F-gas propisima zahvaljujući automatskoj proveri količine rashladnog fluida
 • Velika fleksibilnost cevi: Visinska razlika u unutrašnjosti 30 m, maksimalna dužina cevovoda: 190 m, ukupna dužina cevi: 1.000m
 • Mogućnost pojedinačne kontrole svake klimatizovane zone smanjuje operacione troškove VRV sistema na apsolutni minimum
 • Raspodelite troškove putem instalacije u više faza
 • Naš Daikin Cloud servis održava vaš sistem u vrhunskoj formi:: Nadgledanje 24/7, u cilju postizanja maksimalne efikasnosti, produženog veka trajanja i hitne servisne podrške, zahvaljujući mogućnosti predviđanja kvara
 • Postoji i u režimu „Samo grejanje“, zahvaljujući definitivnom podešavanju parametara

Prednosti

 • Inverter

  Inverter

  Invertorski kompresori neprekidno podešavanju kompresora trenutnim potrebama. Manji broj startovanja i zaustavljanja koji troše energiju rezultuje smanjenom energeskom potrošnjom (do 30%) i stabilnijim temperaturama.

 • Replacement technology

  Replacement technology

  Quick and quality system replacement in the most cost effective way

 • Variable refrigerant temperature

  Variable refrigerant temperature

  The intelligent systems ensures highest energy savings with additional comfort to better suit application requirements.

Dokumentacija

Traženi dokument nije pronađen.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?