Skip to main content
Ventilacija uz rekuperaciju toplote

VAM-J

Ventilacija sa rekuperacijom toplote - standard
VAM-J

Karakteristike proizvoda

 • Ventilacija koja štedi energiju jer koristi unutrašnje grejanje, hlađenje i rekuperaciju vlage
 • Besplatno hlađenje je moguće kad je spoljna temperatura niža od unutrašnje (na pr. tokom noći)
 • Indikator promene filtera koji se aktivira prilikom stvarne zaprljanosti filtera
 • Opcioni filteri za čestice prašine srednje i velike gustine ePM10 70% (M6), ePM1 55% (F7), ePM1 70% (F8) - u cilju zadovoljavanja klijentovih zahteva ili zakonskih propisa
 • Potrebno je kraće vreme za instalaciju, zahvaljujući jednostavnom podešavanju nominalne brzine protoka vazduha, tako da je potrebno manje prigušivača nego pri klasičnoj instalaciji
 • Idealno rešenje za prodavnice, restorane ili kancelarije koje zahtevaju maksimalni podnu površinu za nameštaj, dekoracije i opremu
 • Smanjena potrošnja električne energije, zahvaljujući specijalno koncipiranom motoru ventilatora sa jednosmernom strujom (DC)
 • Sprečava gubitke energije izazvane preteranom ventilacijom a istovremeno, pomoću opcionog CO2 senzora, poboljšava kvalitet unutrašnjeg vazduha
 • Mogu se koristiti kao samostalni uređaji ili ugrađeni u Sky Air ili VRV sistem
 • Specijalno razvijen element izmenjivača toplote sa visokoefikasnim papirom (HEP)
 • Nije potrebna drenažna cev
 • Moћe da funkcioniљe pod nadpritiskom i podpritiskom
 • Sveobuhvatno rešenje za svež vazduh sa opcionim električnim grejačem
 • Wide range of units: air flow rate from 350 up to 2,000 m³/h

Dokumentacija

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?