Skip to main content
Električni grejač za VAM

VH-B

VH-B

Karakteristike proizvoda

  • Sveobuhvatno rešenje za svež vazduh sa opcionim električnim grejačem
  • Poboljšan komfor pri niskim spoljnim temperaturama, zahvaljujući zagrevanju spoljašnjeg vazduha
  • Koncepcija sa ugrađenim električnim grejačem (nikakav dodatni pribor nije potreban)
  • Povećana bezbednost sa 2 prekidača za isključivanje: ručni i automatski
  • BMS integracija zahvaljujući naponsko releju za indikaciju greške i ulazu od 0~10VDC za kontrolu željene temperature
  • Standardno ugrađeni dvojni senzor protoka i temperature
  • Fleksibilni parametri sa podesivom željenom temperaturom

Dokumentacija

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?