Specifikacije FDQ-C / RR-BW1

FDQ125C7VEB / RR125B8W1B FDQ125C5VEB / RR125B8W1B
Kapacitet hlađenja Nom. kW 12.2 (3) 12.2 (3)
Nominalna efikasnost Godišnja potrošnja električne energije kWh 2,260 2,260
  EER   2.70 2.70
  Direktiva o energetskom označavanju Hlađenje   D D
Beleške (1) - Energetska oznaka: skala od A (najefikasnije) do G (najmanja efikasnost) (1) - Energetska oznaka: skala od A (najefikasnije) do G (najmanja efikasnost)
  (2) - Godišnja potrošnja energije: na osnovi prosečne upotrebe od 500 radnih časova godišnje pod punim opterećenjem (nominalni uslovi) (2) - Godišnja potrošnja energije: na osnovi prosečne upotrebe od 500 radnih časova godišnje pod punim opterećenjem (nominalni uslovi)
  (3) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19,0°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 7,5 m (po horizontali); razlika nivoa: 0m (3) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19,0°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 7,5 m (po horizontali); razlika nivoa: 0m
  (4) - U skladu sa EN/IEC 61000-3-11, poželjno je kontaktirati distributera da bi se osiguralo da je oprema priključena isključivo na napajanje sa Zsys vrednošću manjom ili jednakom sa Zsys (impedanca sistema) ≤ Zmax (4) - U skladu sa EN/IEC 61000-3-11, poželjno je kontaktirati distributera da bi se osiguralo da je oprema priključena isključivo na napajanje sa Zsys vrednošću manjom ili jednakom sa Zsys (impedanca sistema) ≤ Zmax
  (5) - Evropski/internacionalni tehnički standard koji postavlja granice varijacija, fluktuacija i podrhtavanja napona u nisko-naponskim javnim mrežama, za opremu sa nominalnom strujom jačine ≤ 75A. (5) - Evropski/internacionalni tehnički standard koji postavlja granice varijacija, fluktuacija i podrhtavanja napona u nisko-naponskim javnim mrežama, za opremu sa nominalnom strujom jačine ≤ 75A.
  (6) - Impedanca sistema (6) - Impedanca sistema
  (7) - Oprema u skladu sa standardom EN/IEC 61000-3-12: Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode jedinice priključene na nisko-naponsku javnu mrežu sa ulaznom strujom > 16A i ≤ 75A po fazi (7) - Oprema u skladu sa standardom EN/IEC 61000-3-12: Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode jedinice priključene na nisko-naponsku javnu mrežu sa ulaznom strujom > 16A i ≤ 75A po fazi
  (8) - Struja kratkog spoja (8) - Struja kratkog spoja
  (9) - Nominalna efikasnost: hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja) (9) - Nominalna efikasnost: hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja)