Specifikacije FHA-A(9) / RXS-L3

FHA35AVEB9 / RXS35L3V1B FHA35AVEB99 / RXS35L3V1B
Kapacitet hlađenja Nom. kW 3.40 3.40
Hlađenje prostora Godišnja potrošnja električne energije kWh/a   193
  Kapacitet Pdesign kW   3.40
Grejanje prostora (Prosečna klima) Kapacitet Pdesign kW   3.10
  Godišnja potrošnja električne energije kWh/a   981
Nominalna efikasnost Godišnja potrošnja električne energije kWh 459 459
  EER   3.70 3.70
  COP   4.08 4.08
  Direktiva o energetskom označavanju Hlađenje   A A
    Grejanje   A A
Kapacitet grejanja Nom. kW 4.00 4.00
Beleške (1) - Primene u vezi sa „Zakonom o radu“ se odnose na objekte koji nisu javnog karaktera (na primer kancelarije). (1) - Nominalni rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m.
  (2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m. (2) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.
  (3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada (3) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada
  (4) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama (4) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama
Hlađenje prostora SEER     6.18
  Klasa energetske efikasnosti     A++
Grejanje prostora (Prosečna klima) SCOP/A     4.43
  Klasa energetske efikasnosti     A+