RTD - Univerzalni upravljač

RTD-10

RTD-10

Karakteristike proizvoda

  • Usavršena integracija Sky Air, VRV, VAM i VKM sistema u BMS sistem pomoću Modbus-a, napona (0-10 V) ili otpora
  • Odgovara računskim centrima u kojima se nalaze serveri i telekomunikacionim aplikacijama sa funkcijom rotacije, dupliciranja i alarma
  • Time se pomoću blokade izbegava istovremena potrošnja energije za klimatizaciju i za centralno grejanje

Tehničke informacije

Tehničke specifikacije za

Dokumentacija