VRV IV serija sa vodenim hlađenjem

VRV IV W-series - RWEYQ-T8

Idealno za višespratnice, koristi vodu kao oplotni izvor

RWEYQ-T8

Karakteristike proizvoda

 • Jedinstveni opseg za standardnu i geotermalnu seriju pojednostavljuje kontrolu zaliha. Zahvaljujući korišćenju geotermalne energije kao obnovljivog energetskog izvora, smanjeno je zračenje CO2
 • U geotermalnom režimu dodatni, spoljni izvor grejanja ili hlađenja nije potreban
 • Pokriva sve termičke potrebe zgrade pomoću samo jedne tačke kontakta: preciznu kontrolu temperature, ventilaciju, klima-komore i vazdušne zavese
 • Dizajn manjih dimenzija i; manje težine; može se slagati jedan na drugi u cilju maksimalne uštede prostora
 • Uključuje VRV IV standarde i; tehnologiju: Promenljiva temperatura rashladnog fluida i potpuno inverterski kompresori
 • Podesite parametre svog VRV sistema tako postignete najbolju sezonsku efikasnost i; komfor, pomoću klimatski osetljive funkcije promenljive temperature rashladnog fluida Povećana sezonska efikasnost i prestanak hladne promaje, zahvaljujući višoj temperaturi izduvnog vazduha
 • Dvostepena rekuperacija toplote: prvi stepen se vrši između unutrašnjih jedinica, drugi stepen između spoljnih, zahvaljujući skladištenju energije u vodenom krugu
 • Postoji u verzijama toplotne pumpe i rekuperacije toplote
 • Opciona kontrola promenljivog protoka vode povećava fleksibilnost i kontrolu
 • Lako se usklađuje sa F-gas propisima zahvaljujući automatskoj proveri količine rashladnog fluida
 • Mogućnost pojedinačne kontrole svake klimatizovane zone smanjuje operacione troškove VRV sistema na apsolutni minimum
 • Raspodelite troškove putem instalacije u više faza
 • Naš Daikin Cloud servis održava vaš sistem u vrhunskoj formi:: Nadgledanje 24/7, u cilju postizanja maksimalne efikasnosti, produženog veka trajanja i hitne servisne podrške, zahvaljujući mogućnosti predviđanja kvara

Prednosti

 • Inverter

  Inverter

  Invertorski kompresori neprekidno podešavanju kompresora trenutnim potrebama. Manji broj startovanja i zaustavljanja koji troše energiju rezultuje smanjenom energeskom potrošnjom (do 30%) i stabilnijim temperaturama.

Tehničke informacije

Tehničke specifikacije za

Dokumentacija

Uputstvo za instalaciju
Preuzmi jezik

Žao nam je, nismo pronašli dokument u ovoj kategoriji.

Uputstvo za upotrebu
Preuzmi jezik

Žao nam je, nismo pronašli dokument u ovoj kategoriji.

Deklaracija
Preuzmi jezik

Žao nam je, nismo pronašli dokument u ovoj kategoriji.