VRV IV serija sa vodenim hlađenjem

VRV IV W+ series - RWEYQ-T9

Idealno za višespratnice, koristi vodu kao oplotni izvor

RWEYQ-T9

Karakteristike proizvoda

 • Ekološko rešenje: smanjeno oslobađanje CO2 zahvaljujući upotrebi geotermalne energije kao izvora obnovljive energije i smanjena količina rashladnog fluida, čime ovaj uređaj postaje idealan za usklađivanje sa standardom EN378
 • Pokriva sve termičke potrebe zgrade pomoću samo jedne tačke kontakta: Precizna kontrola temperature, ventilacija, klima-komore, Biddle vazdišne zavese i topla voda
 • Jedinstveni princip nultog rasipanja toplote uklanja potrebu za ventilacijom ili hlađenjem tehničkih prostorija, čime se maksimalno povećava fleksibilnost instalacije
 • Uključuje VRV IV standarde i; nove tehnologije: Promenljivu temperaturu rashladnog fluida, VRV konfigurator, ekran sa sedam segmenata i potpuno inverterske kompresore
 • Koncipiran je za jednostavnu instalaciju i servisiranje: Moguć je izbor između gornjih i prednjih priključaka za cevi rashladnog fluida i rotacione prekidačke kutije u cilju jednostavnog pristupa delovima kojima je potrebno održavanje
 • Širok izbor unutrašnjih jedinica: mogućnist kombinovanja VRV sa modernim unutrašnjim jedinicama (Daikin Emura, Perfera)
 • Podesite parametre svog VRV sistema tako postignete najbolju sezonsku efikasnost i; komfor, pomoću klimatski osetljive funkcije promenljive temperature rashladnog fluida Povećana sezonska efikasnost i prestanak hladne promaje, zahvaljujući višoj temperaturi izduvnog vazduha
 • Dizajn malih dimenzija i; male težine omogućava slaganje uređaja jednog na drugi u cilju maksimalne uštede prostora.: Uređaj od 42 KS se može instalirati na manje od 0,5 m² podnog prostora
 • Dvostepena rekuperacija toplote: prvi stepen se vrši između unutrašnjih jedinica, drugi stepen između spoljnih, zahvaljujući skladištenju energije u vodenom krugu
 • Jedinstveni model za toplotnu pumpu i za rekuperaciju toplote, kao i za geotermalno i standardno funkcionisanje
 • Opciona kontrola promenljivog protoka vode povećava fleksibilnost i kontrolu
 • 2 analogna ulazna signala omogućuju spoljnu kontrolu uključivanja/isključivanja, režima rada, signala greške, …
 • Lako se usklađuje sa F-gas propisima zahvaljujući automatskoj proveri količine rashladnog fluida
 • Mogućnost pojedinačne kontrole svake klimatizovane zone smanjuje operacione troškove VRV sistema na apsolutni minimum
 • Raspodelite troškove putem instalacije u više faza
 • Naš Daikin Cloud servis održava vaš sistem u vrhunskoj formi:: Nadgledanje 24/7, u cilju postizanja maksimalne efikasnosti, produženog veka trajanja i hitne servisne podrške, zahvaljujući mogućnosti predviđanja kvara

Prednosti

 • Inverter

  Inverter

  Invertorski kompresori neprekidno podešavanju kompresora trenutnim potrebama. Manji broj startovanja i zaustavljanja koji troše energiju rezultuje smanjenom energeskom potrošnjom (do 30%) i stabilnijim temperaturama.

Tehničke informacije

Tehničke specifikacije za

Dokumentacija

Uputstvo za instalaciju
Vodič za instalaciju
Deklaracija