VRV IV toplotna pumpa sa neprekidnim grejanjem

VRV IV - RYYQ-T8

Daikin-ovo optimalno rešenje za vrhunski komfor

RYYQ-T8

Karakteristike proizvoda

 • Pokriva sve toplotne potrebe zgrade putem jedne jedine tačke kontakta: besprekornu kontrolu temperature, ventilaciju, toplu vodu, klima-komore i Biddle vazdušne zavese
 • Širok izbor unutrašnjih jedinica: mogućnist kombinovanja VRV sa modernim unutrašnjim jedinicama (Daikin Emura, Perfera)
 • Uključuje VRV IV standarde i; tehnologiju: promenljivu temperaturu rashladnog fluida, neprestano grejanje, VRV konfigurator, 7-segmentni ekran i inverterske kompresore, 4-strani izmenjivač toplote, PCB hlađen rashladnim fluidom, novi motor ventilatora sa jednosmernom strujom
 • Prilagodite svoj VRV tako da postiže najbolju sezonsku efikasnost i ; maksimalnu udobnost u zavisnosti od spoljašnjih klimatskih uslova, zahvaljujući promenljivoj temperaturi rashladnog fluida (VRT). Sezonska efikasnost je povećana za 28%. Više neće biti hladne promaje niti pretoplog izduvnog mlaza vazduha.
 • Neprekidna udobnost: Jedinstvena tehnologija neprekidnog grejanja je doprinela da VRV IV sistem postane najbolja zamena za tradicionalne grejne sisteme.
 • VRV softver za konfigurisanje obezbeđuje veoma brzo i ispravno puštanje u rad, konfiguraciju i podešavanje
 • Spoljna jedinica sadrži ekran za brzo podešavanje na licu mesta i lako očitavanje grešaka, kao i indikatore parametara za proveru osnovnih funkcija koji služe za servisiranje.
 • Slobodno kombinovanje spoljnih jedinica, da bi se zadovoljile potrebe u pogledu prostora ili efikasnosti
 • Odgovara svakoj zgradi. Moguća je i instalacija u unutrašnjosti zgrade, zahvaljujući višem statičkom pritisku, do 78.4 Pa. Unutrašnja instalacija znači kraći cevovod, jeftiniju montažu, povećanu efikasnost i poboljšan estetski efekat.
 • Pojednostavljena montaža i ; zagarantovana optimalna efikasnost, zahvaljujući automatskom punjenju i; proveri
 • Lako se usklađuje sa F-gas propisima zahvaljujući automatskoj proveri količine rashladnog fluida
 • Velika fleksibilnost cevi: Visinska razlika u unutrašnjosti 30 m, maksimalna dužina cevovoda: 190 m, ukupna dužina cevi: 1.000m
 • Mogućnost pojedinačne kontrole svake klimatizovane zone smanjuje operacione troškove VRV sistema na apsolutni minimum
 • Raspodelite troškove putem instalacije u više faza
 • Naš Daikin Cloud servis održava vaš sistem u vrhunskoj formi:: Nadgledanje 24/7, u cilju postizanja maksimalne efikasnosti, produženog veka trajanja i hitne servisne podrške, zahvaljujući mogućnosti predviđanja kvara
 • Postoji i u režimu „Samo grejanje“, zahvaljujući definitivnom podešavanju parametara

Prednosti

 • Inverter

  Inverter

  Invertorski kompresori neprekidno podešavanju kompresora trenutnim potrebama. Manji broj startovanja i zaustavljanja koji troše energiju rezultuje smanjenom energeskom potrošnjom (do 30%) i stabilnijim temperaturama.

Tehničke informacije

Tehničke specifikacije za

Dokumentacija

Katalog
Preuzmi jezik

Žao nam je, nismo pronašli dokument u ovoj kategoriji.

Uputstvo za instalaciju
Preuzmi jezik

Žao nam je, nismo pronašli dokument u ovoj kategoriji.

Vodič za instalaciju
Preuzmi jezik

Žao nam je, nismo pronašli dokument u ovoj kategoriji.