Daikin servis

Kao lider na polju klimatizacije, u ponudi imamo brojne usluge koje obezbeđuju visokoefikasno funkcionisanje vašeg sistema. 

Za instalatere

Daikin Business Portal

Ova platforma vam omogućava pristup svim informacijama i alatima koji su vam potrebni za instalaciju. Od uputstava i prezentacija, do videa i softvera za selekciju, uz Daikin Business Portal naći ćete odgovore na sva vaša pitanja. 

 

Obaveštenje

Mere predostrožnosti pre testiranja pritiska

Da li vam se pojavljuje greška “U0” na toplotnoj pumpi Daikin Altherma ili mini čileru proizvedenim pre 2013? 
U tom slučaju obavezno pročitajte ovo obaveštenje.
Za više informacija kontaktirajte lokalni Daikin servis.