Operation, Maintenance and Repairs

Paketi održavanja

Dokazano je da više od 50% svih intervencija u hitnim slučajevima, može da se izbegne redovnim održavanjem. Zato mi nudimo 4 paketa održavanja primenjenih sistema koji garantuju siguran i optimizovan rad instalirane opreme. 

Daikin CARE paketi

Paketi održavanja primenjenih sistema

BASIC

CARE

PREVENTIVE CARE

TOTAL CARE


Opis Basic Care Preventive
Care
Total
Care
Godišnja učestalost 1x 1x 2x 4x
Provera elektro napajanja (napon) x x x x
Provera ispravnosti rada kompresora x x x x
Vizuelni pregled uređaja i instalacije x x x x
Vizuelna provera zaptivenosti i provera curenja freona x x x x
Provera količine freona i kompresorskog ulja x x x x
Provera vrednosti parametara superheat i subcool x x x x
Očitavanje aktivnih alarma i upozorenja x x x x
Pregled i analiza poslednjih alarma: LOG x x x x
Provera, test i kalibracija senzora, temperature, pritiska, protoka x x x x
Dopuna/pražnjenje instalacije - x x x
Dotezanje elektro kontakta x x x x
Provera kontrolera Microtech III i pratećih modula kontrolnog ormana x x x x
Pranje kondenzatorske jedinice - x x x
Izrada detaljnog servisnog izveštaja x x x x
Provera radnih parametara u modulu* x x x x

*Provera radnih parametara u modulu:

opterećenost kompresora  temperatura superheat-a na usisnoj grani kompresora
temperatura vode na ulazu u isparivač temperatura delivery superheat-a
temperatura vode na izlazu iz isparivač položaj EXV ventila
pritisak freona u isparivaču pritisak ulja na potisu kompresora
temperatura freona u isparivaču pritisak ulja posle filtera
temperatura vode na ulazu u kondenzator broj sati rada kompresora
temperatura vode na izlazu iz kondenzatora broj startova kompresora
pritisak freona u kondenzatoru temperatura freona u kondenzatoru