Remote monitoring services

Daljinski nadzor opreme

Umreženi sistemi funkcionišu bolje. Mi vam nudimo nekoliko načina za upravljanje proizvodima i instalacijama. Naša inteligentna mreža, prati učinak, analizira i tako povećava sigurnost i obezbeđuje pouzdanost vaše instalacije.

Evropski centar za daljinski nadzor

Saznajte više šta radimo i kako

Daljinski nadzor

Analitika

Podaci su sirov materijal, analiza podataka je naš proizvod. Kontinuirani nadzor i analiza rada sistema predstavlja ključ u osiguravanju efikasnog rada, smanjenja operativnih i troškova održavanja i optimizacije korisničkog komfora. Analiza podataka obezbeđuje vredna i često iznenađujuća saznanja. 

Konekcija bez problema

Znamo da povezivanje sistema na 'cloud' često može da bude pravi izazov - ali to više nije vaš problem. Mi ćemo se pobrinuti za povezivanje, uključujući mobilnu mrežu i ruter, koji su takođe pod daljinskim nadzorom radi povećanja pouzdanosti infrastrukture. 

Daikin Cloud usluga

Pouzdan i siguran daljinski nadzor. Vaše poverenje je naš prioritet. Daikin Cloud Service ispunjava najviše sigurnosne standarde u svim aspektima – čuvanje privatnosti vaših podataka kao i siguran prenos i skladištenje u svakom trenutku. 
Više o Daikin Cloud Service (for DX)
Više o Daikin On Site (čileri i klima-komore)

Prednosti daljinskog nadzora

Otkrijte prednosti korišćenja naših usluga daljinskog nadzora.

Daljinska kontrola

Daikin Cloud Service je web-based daljinski nadzor i kontrola za KGH sisteme koje čak može da meri i potrošnju energije kod nekoliko zgrada istovremeno. Ne morate da instalirate poseban softver. Sve je dostupno preko standardnog pretraživača na računaru ili mobilnom uređaju. 

Nijedan problem ne može da promakne

Daikin Cloud Service automatski šalje notifikaciju ako primeti potencijalni problem. Ova jedinstvena prediktivna notifikacija omugućava iniciranje servisnih intervencija čak i pre nego što korisnik primeti da postoji problem. 

Maksimalan učinak

Učinak čak i najboljeg sistema može biti oslabljen ako se njime ne rukuje kako treba. Kontinuirani nadzor daje profile opterećenja, šablone korišćenja i radne uslove koji treba da se prate. Dobijeni podaci su osnova za optimizaciju rada sistema i održavanja kao i povraćaja investicije. 

Realni primeri iz prakse

Konkretne prednosti kontinuiranog nadzora i analize podataka možete videti u nastavku: 

20%.jpg

Potrošnja energije smanjena za 20 procenata

Na osnovu analize potrošnje VRV sistema, dali smo preporuke za optimizaciju korišćenja. Rezultat je bio smanjenje troškova za električnu energiju u režimu hlađenja za 20%.

40%.jpg

Prekomerni rashladni kapacitet od 40 procenata 

Dugoročni nadzor rashladnog sistema Conveni-Pack otkrio je da je rashlani kapacitet 40% veći nego što je to potrebno. Kupac je na osnovu toga smanjio broj instaliranih uređaja i tako redukovao investicione troškove. 

30%.jpg

Izlazna temperatura povećana za 30 procenata

Analizom operativnih troškova, mogli smo da identifikujemo potencijal za unapređenje komfora korisnika i na osnovu rezultata da implementiramo određene mere.