header-heating-domestic-hot-water.png

Efikasno grejanje i proizvodnja tople vode za vaš dom

Koristeći veliko iskustvo u razvoju energetski efikasnih tehnologija, naša rešenja za grejanje i proizvodnju tople vode danas koriste kako obnovljive tako i klasične izvore energije.

Daikin Altherma hibridna toplotna pumpa

Koncipirajte svoje sopstveno rešenje

Naša prilagodljiva rešenja vam nude sisteme za grejanje i proizvodnju tople vode prilagođena vašem budžetu i potrebama. Od obnovljivih do klasičnih izvora energije, mi vam pomažemo da pronađete najbolje rešenje za vaš dom.

Za grejanje prostora, možete koristiti više obnovljivih i klasičnih izvora energije .

Od obnovljivih izvora energije kao što su vazduh, voda, zemlja, sunce i hibrid (gas i toplotna pumpa), do klasičnih izvora kao što su gas i ulje.

EKSV-P_detail1_L.tif

Zašto bacati pare ako možete da uštedite?

Sva naša rešenja za grejanje i toplu vodu imaju oznaku najviše klase energetske efikasnosti na tržištu. Dodatno povećajte energetsku efikasnost tako što ćete se priključiti na solarni sistem. Zaključak se nameće: dugoročno posmatrano, uštedećete energiju i novac.

your-control.png

Upravljajte svojim uređajem preko aplikacije

Kontrolišite svoju unutrašnju klimu sa bilo kog mesta i u bilo kom trenutku pomoću našeg inteligentnog onlajn kontrolera.

Rešenja koja koriste obnovljive izvore energije

Naš širok izbor izvora energije i hibridnih kombinacija vam garantuje maksimalnu energetsku efikasnost grejanja i proizvodnje tople vode za vaše potrebe i sanitarne potrebe vašeg doma. Daikin grejna rešenja vas snabdevaju grejanjem i toplom vodom tako što crpe energiju iz većeg broja obnovljivih izvora kao što su vazduh, voda, zemlja i sunce, ili uz optimalno iskorišćavanje efikasnosti gasa i ulja putem Daikinove tehnologije kondenzacije.

elemnts-PNG.png

Pronađite savršeno Daikinovo rešenje za svoj dom.

Underfloor-heating2.png

Daikin Altherma niskotemperaturna toplotna pumpa vazduh-voda

 • Za grejanje, toplu vodu i hlađenje
 • Za pogon koristi 75% vazduha i 25% električne energije
 • Opciona solarna podrška
 • Idealno za nove kuće i „zelene“ (ekološke) objekte
Radiator-710x460.png

Daikin Altherma visokotemperaturna toplotna pumpa vazduh-voda

 • Za grejanje, toplu vodu i hlađenje
 • Za pogon koristi 65% vazduha i 35% električne energije
 • Opciona solarna podrška
 • Priključuje se na postojeći sistem cevovoda i na visokotemperaturne radijatore
 • Idealno za renoviranje i zamenu starijih bojlera
airtoair-emura-710x460.png

Toplotne pumpe vazduh-vazduh

 • Za grejanje i hlađenje
 • Za pogon koristi 80% vazduha i 20% električne energije
 • Idealno za nove kuće, „zelene“ (ekološke) objekte i zamenu starijih električnih sistema
Hybrid-Photo-grid.png

Daikin Altherma geotermalna toplotna pumpa

 • Za grejanje i toplu vodu
 • Za pogon koristi 80% geotermalne toplote i 20% električne energije
 • Idealno za novogradnju i renoviranje, ukoliko imate na raspolaganju odgovarajući teren
Hybrid-Photo-grid.png

Daikin Altherma hibridna toplotna pumpa

 • Za grejanje, toplu vodu i hlađenje
 • Za pogon koriste optimalnu kombinaciju vazduha, električne energije i gasa u zavisnosti od klimatskih uslova i cena energije
 • Idealno za renoviranje i zamenu starijih bojlera na gas
Header-min.png

Daikin Altherma toplotna pumpa za proizvodnju tople vode za domaćinstvo ECH₂O

 • Za proizvodnju tople vode
 • Koristi uglavnom solarnu energiju i energiju iz vazduha
 • Električna podrška stoji na raspolaganju u slučaju potrebe
 • Idealno za zamenu vašeg električnog rezervoara za toplu vodu
Domestic_Hot_Water_01_013_photogrid.png

Bojler sa kondenzacijom gasa

 • Za grejanje i toplu vodu
 • Za rad koristi gas
 • Opciona solarna podrška
 • Idealno za renoviranje i zamenu starijih bojlera na gas

Parametri sistema za proizvodnju tople vode

Na tržištu postoje dva sistema i vrlo je važno identifikovati koje je rešenje najbolje za vas.

ECH2O termalni akumulator

Termalni akumulator
 • Kompatibilan sa bilo kojim tipom grejnih sistema
 • Zdrava i sveža topla voda sa rezervoarom protiv legioneloze
 • Priključite solarne panele do biste zagrejali vodu i sačuvali je za kasniju upotrebu
 • Projektovan za mogućnost uključenja u pametnu elektroenergetsku mrežu (Smart Grid Ready) za proizvodnju i akumulaciju tople vode u periodu niske tarife električne energije.

Rezervoar za sanitarnu toplu vodu

Rezervoar za sanitarnu toplu vodu
 • Visokokvalitetna izolacija smanjuje gubitke toplote na minimum
 • Unutrašnja jedinica će, u odgovarajućim intervalima, zagrevati vodu do 60°C da bi se sprečio razvoj bakterija
 • Efikasan porast temperature: od 10°C do 50°C za samo 60 minuta
 • Postoji kao integrisano rešenje sa toplotnom pumpom, bojlerom na gas ili odvojenim rezervoarom

Uštede u proizvodnji tople vode upotrebom solarne energije

Smanjite svoju energetsku potrošnju i troškove korišćenjem sunčeve obnovljive energije. Naši solarni paneli se instaliraju na jednostavan način i proizvode do 70% energije potrebne za funkcionisanje toplotnih pumpi za proizvodnju tople vode i bojlera. Naši solarni sistemi za proizvodnju tople vode stoje podjednako na raspolaganju za sve tipove objekata - oni mogu da se prilagode kako malim, tako i velikim kućama. Možete da birate između hermetički zatvorenih i nehermetičkih sistema za toplu vodu.

pressuriseless.png

Nehermetički ECH2O termalni akumulator

 • Idealno za nove kuće
 • Veći energetski učinak nego hermetički zatvoreni sistemi
 • Zahteva direktnu vertikalnu vezu od rezervoara do solarnih kolektora
 • Ukoliko nema sunca, sistem se automatski prazni da bi se sprečilo zamrzavanje cevi
pressurised.png

Hermetički zatvoren ECH2O termalni akumulator

 • Idealno za renoviranje i već postojeće kuće
 • Za priključivanje rezervoara na solarne kolektore moguće je koristiti savitljive cevi
 • Ispunjen vodom i antifrizom protiv zamrzavanja cevi
 • Sistem je hermetički zatvoren zbog povećane sigurnosti