Daikin rešenja za renoviranje i za zamenu sistema

Daikin za projekte renovacije

Šta treba uzeti u obzir kada renovirate svoju kuću i instalirate novi sistem za grejanje ili hlađenje.

Installer with daikin unit

Odgovarajuće rešenje za vaš dom

Zamena starog bojlera na gas ili ulje novim Daikinovim uređajem je vrlo jednostavna. Naše toplotne pumpe i bojleri su fleksibilni i mogu da se prilagode različitim originalnim radijatorima i sistemima cevovoda, tako da nema potrebe sve menjati.

smanjite svoj negativni ekološki uticaj

Mogućnost smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu

Zamena starog sistema za grejanje, hlađenje ili toplu vodu je savršeni momenat za smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu izborom obnovljivog, energetski efikasnog rešenja. Obnovljivi izvori energije, kao što su vazduh, zemlja (geotermalna energija) i sunce (solarna energija) su do 5 puta efikasniji od klasičnih izvora energije, kao što su gas, ulje i električna energija. Bilo da želite rešenje u potpunosti bazirano na obnovljivim izvorima energije, hibridno ili klasično rešenje, mi možemo da vam ponudimo širok izbor rešenja koje će smanjiti vaše energetske troškove i biti ekološki pogodni.

Daikin unit in a modern house

Investirajte u svoju budućnost

Renoviranjem svoje kuće investirate u svoju budućnost. Veoma je važno da odaberete sistem za grejanje ili za hlađenje koji je opremljen za dugotrajnu upotrebu. Naši klimatski sistemi su koncipirani tako da traju dugi niz godina. Ukoliko kupite Daikinov uređaj, investirate u svoju budućnost.

Izbor odgovarajućeg izvora energije za vas

Postoji veliki broj različitih mogućnosti za grejanje ili hlađenje vaše kuće. Pronaći mogućnost koja savršeno odgovara vašem domu i vašem načinu života je pravi izazov. Odvojite vreme da analizirate sve svoje opcije jer uz Daikinove uređaje investirate u svoju budućnost.

hybrid-heat-pump.png

Hibridna toplotna pumpa

 • Za grejanje, toplu vodu i hlađenje
 • Za pogon koriste optimalnu kombinaciju vazduha, električne energije i gasa u zavisnosti od klimatskih uslova i cena energije
 • Idealno za renoviranje i zamenu starih bojlera na gas
high-temperature.png

Daikin Altherma visokotemperaturna toplotna pumpa vazduh-voda

 • Za grejanje i toplu vodu za domaćinstvo
 • Za pogon koristi 65 % vazduha i 35 % električne energije
 • Opcionalna solarna podrška
 • Priključuje se na postojeći sistem cevovoda i na visokotemperaturne radijatore
 • Idealno za renoviranje i zamenu starih bojlera na gas
air-to-air-heat-pump.png

Toplotne pumpe vazduh-vazduh

 • Za grejanje i hlađenje
 • Za pogon koristi 80% vazduha i 20% električne energije
 • Idealno za nove kuće, „zelene“ (ekološke) objekte i zamenu starijih električnih sistema
D2CND_485x200.jpg

Bojleri sa kondenzacijom gasa

 • Za grejanje i toplu vodu
 • Za pogon koriste gas
 • Opcionalna solarna podrška
 • Idealno za renoviranje i zamenu starih bojlera na gas