Rešenja za hlađenje infrastrukture i računskih centara

Rešenja za hlađenje infrastrukture i server soba

Pouzdana rešenja za energetski efikasno tehničko hlađenje koja zadovoljavaju velike i male telekomunikacione centre, server centre i laboratorije.

Neprestano hlađenje - šema

Neprestano hlađenje

Tehničko hlađenje nije hlađenje od 9:00 do 17:00 časova. Informativni centri i server centri zahtevaju klimatsku kontrolu 24/7 bez obzira na uslove. Naši sistemi su koncipirani tako da minimalizuju prisilne prekide rada u velikom broju situacija, od temperatura niskih do -15°C pa do temperatura koje dostižu 50°C.

Maksimalno smanjite zastoje u radu

U malo verovatnom slučaju da dođe do kvara, pasivni pomoćni uređaj je spreman da preuzme rad. Ovo preuzimanje rada se vrši automatski, a u istom trenutku se šalje hitan poziv u pomoć. Neplaniran prekid rada sistema više ne treba da vas brine.

Maksimalno smanjite zastoje u radu

Pojačan efekat zahvaljujući obnovljivim izvorima energije

Hlađenje server sobe zahteva mnogo veću potrošnju energije nego hlađenje bilo koje druge vrste prostora. Naša rešenja za hlađenje infrastrukture su koncipirana tako da ostvare veliku efikasnost tokom čitave godine i da istovremeno smanje vaše godišnje radne troškove.

Režim besplatnog hlađenja

Režim besplatnog hlađenja

Režim besplatnog hlađenja smanjuje potrošnju energije korišćenjem hladnog spoljašnjeg vazduha tokom zimskih meseci. Ovim se omogućuje smanjenje radnog kapaciteta pa čak i potpuno isključenje kompresora hlađenih rashladnim fluidom, čime se štedi novac.

Jedinstvena tehnologija rekuperacije toplote

Naša jedinstvena tehnologija rekuperacije toplote koristi toplotu koja se generiše tokom procesa hlađenja za zagrevanje prostorija ili proizvodnju tople vode za kancelarije, kupatila i ostale delove objekta.

infcooling-graph-710x460.png
Rotiranje s jednog uređaja na drugi

Rotiranje s jednog uređaja na drugi

Funkcija rotiranja s jednog uređaja na drugi se standardno isporučuje sa našim Sky Air daljinskim upravljačima. Posle unapred programiranog perioda vremena, aktivni uređaj se postavlja u pasivni režim a uređaj koji je do tada bio u pasivnom režimu preuzima aktivan rad. Ova funkcija maksimalno produžava vek trajanja oba sistema, uz istovremeno povećanje efikasnosti.

Hlađenje infrastrukture za svaki tip objekta i zahteva

Sky air - računski centar

Sky Air

 • Finansijski pristupačni sistemi za hlađenje, visokog učinka
 • Idealni za manje računske centre ili telekomunikacione centre
 • Rotiranje s jednog uređaja na drugi i naizmenični rad su funkcije standardno uključene u kontrolni uređaj
 • Odvojena kontrola za svaki uređaj
 • Jedinstveni pojačani kapacitet unutrašnje jedinice
 • Tehnologija na bazi rashladnog fluida
Rashladni agregati - računski centar

Rashladni agregati

 • Zadovoljava sve vaše klimatske potrebe
 • Idealni za srednje i velike računske centre
 • Sistem sa centralnim upravljanjem u cilju precizne kontrole vlažnosti i temperature
 • Režim besplatnog hlađenja
 • Jedinstvena funkcija brzog pokretanja
 • Tehnologija na bazi vode

Centralizovano upravljanje

Integrišite svoj uređaj za industrijsko hlađenje u sistem za upravljanje objektom (BMS). Mi nudimo različite interfejse za integraciju za četiri vrhunska BMS protokola, tako da možete da upravljate čitavim objektom pomoću jednog jedinog centralizovanog upravljača.

modbus Interfejs

Modbus interfejs

Integrišite sve Daikinove uređaje u sistem za upravljanje objektom putem Modbus protokola.

knx interfejs

KNX Interfejs

Integrišite Split, Sky Air i VRV uređaje u svoj sistem kućne automatike (pametna kuća) ili sistem za upravljanje objektom pomoću KNX protokola.

bacnet_backgr.png

BACnet Interfejs

Integrišite VRV uređaje, rashladne agregate i klima-komore u svoj sistem za upravljanje objektom pomoću BACnet protokola.

lonworks_backgr.png

LonWorks Interfejs

Integrišite VRV uređaje i rashladne agregate u svoj sistem za upravljanje objektom pomoću LonWorks protokola.

Saznajte nešto više o tome