Skip to main content

Mi širimo pozitivan uticaj

Bezbedan i zdrav vazduh je naša misija. Stremimo obezbeđivanju sigurnog i zdravog okruženja postizanjem karbonske neutralnosti do 2050. godine.

Daikin Vizija zaštite životne sredine 2050

Kao lider u HVAC-R* industriji, Daikin doprinosi visokom kvalitetu života, komforu, pouzdanoj infrastrukturi, sigurnosti u održavanju hrane i ekonomskom rastu i razvoju brojnih grada industrije. Ipak, rastuća potreba za hlađenjem, grejanjem i ventilacijom takođe ima uticaj na globalno zagrevanje, time što se povećava potrošnja električne energije i emisije crashlanding fluida. U Daikin-u izuzetno ozbiljno preuzimamo tu odgovornost.

„Nastojimo da u celom svetu svedemo na minimum naš karbonski otisak i da do 2050. godine ostvarimo nultu emisiju ‎CO₂."

Kako ćemo to ostvariti?

 • Proizvodima koji ostvaruju višu energetsku efikasnost I upotrebljavaju rashladne fluide sa manjim potencijalom globlanog zagrevanja, naročito R-32.
 • Rešenjima koja optimizuju upravljanje potrošnjom energije sistema za hlađenje i grejanje, na primer putem daljinske kontrole ili uspostavljanjem programa cirkularne ekonomije za reciklažu rashladnih fluida kao dragocenih resursa.
 • Snagom vazduha obezbeđujući klimatsko okruženje koje štiti ljudsko zdravlje.

* HVAC-R Grejanje, Ventilacija, Klimatizacija, Hlađenje

Zatvaranje kruga (L∞p) ka zelenijoj budućnosti

Odlučni da smanjimo Daikin uticaj na životnu sredinu, zatvaramo petlju ka kružnoj ekonomiji rashladnih sredstava. L∞p od Daikin – Recover– Reclaim – Reuse upotreba je naša jedinstvena usluga reciklaže rashladnog sredstva i suštinski deo Daikinove posvećenosti stvaranju održive budućnosti. Pridružite se našoj misiji i saznajte kako možete doprineti našoj cirkularnoj ekonomiji rashladnih sredstava.

Šta smo već postigli do sada?

Smanjujemo efekte rashladnih sredstava na globalno zagrevanje

Loop by Daikin
 • Daikin je prva kompanija u svetu koja je uvela klima-uređaje, toplotne pumpe i rashladne agregate sa pružnim kompresorima, koji koriste rashladni fluid R-32, sa tri puta manjim potencijalnom globalnog zagrevanja nego R-410-A.*
 • 2019. godine Daikin Industries, Ltd. je odobrila slobodan pristup listi od 300 prijavljenih patenata u vezi HVAC-R opreme koja koristi R-32, omogućavajući time drugim proizvođačima da smanje uticaj rashladnih fluida na čovekovu sredinu.**
 • Inicijative cirkularnih ekonomija poput L∞P by Daikin VRV toplotne pumpe i L∞P by Daikin-Recover-Reclaim-Reuse program za ključne klijente i investitore Daikin Europe N. V. i Daikin Central Europe smanjuju negativan ekološki uticaj rešenja za hlađenje i grejanje kroz ponovnu upotrebu freona čime se smanjuje proizvodnja 400.000 kg novog gasa godišnje.
 • Godine 2020. Daikin Europe N. V. je pokrenuo Retradeables, prvi online-marketplace u Evropi za recikliranje freona u celoj HVAC-R industriji. Kao konzorcijumski partner EU-Life-programa započeli smo projekat u maju 2021. godine u Slovačkoj, Češkoj Republici i Mađarskoj.

Izvori: * Daikin Europe N. V. Izveštaj o zaštiti životne sredine za 2020. godinu, **Daikin Industries Ltd. Izjava za medije 2021

Smanjujemo emisiju CO2

Daikin smanjuje emisiju CO2
 • Naša globalna zalaganja za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene baste iz rezidencijalnih klima-uređaja rezultirala su smanjenjem od 70 miliona tona CO2 ekvivalenata u 2020. godini, u poređenju sa emisijom tokom ranijeg uobičajenog poslovanja.*
 • Iste godine emisija gasova sa efektom staklene baste generisanih tokom proizvodnih aktivnosti smanjenja je na 1.08 miliona tona CO2 (79 % smanjenje u odnosu na fiskalne godine 2005).*
 • Daikin Europe N. V. je smanjio emisiju CO2 pri transportu svojih proizvoda po prodatoj količini (m3) sa 8,8 kg/m3 u 2016. godini na 7,3 kg/m3 u 2019. godini, zahvaljujući visokoj efikasnosti prilikom utovara u kamione i povećanoj isporuci morskim umesto drumskim transportom.**
Izvori: *Daikin Industries Ltd Izveštaj o održivosti za 2021. godinu, ** Daikin Europe N. V. Izveštaj o zaštiti životne sredine za 2020. godinu

Naše smernice za ekološku nabavku

Daikin-ove smernice za ekološku nabavku
 • Ohrabrujemo dobavljače da posluju prema principima ekološke održivosti npr. u skladu sa ISO14001 sertifikatom.
 • Tokom fiskalne godine 2020, 98% naših dobavljača u Evropi ispoštovalo je preporuke naših smernica za ekološku nabavku. U celoj Daikin grupi, stopa ekoloških nabavki* iznosi 80 %.

Izvor: Daikin Industries Ltd Izveštaj o održivosti kompanije za 2021. godinu

*Stopa ekoloških nabavki = Vrednost nabavljene robe od dobavljača koji ispunjavaju naše kriterijume/Vrednost nabavljene robe

 

Green Heart – standard naših fabrika

Daikin-ovi „Green Heart” standardi za fabrike
 • Daikinov interni evaluacioni metod meri uticaj naših fabrika na potrošnju vode, energije, fluor ugljenika, kao i količinu proizvedenog otpada i emisije organskih isparenja. Daikin Europe N.V. fabrika u Ostendeu je nagrađena srebrnom medaljmo (2018. godine) i zlatnom medaljom (2019. godine).

Izvor: Daikin Europe N. V. Izveštaj zaštite žiotne sredine za 2020. godinu

 

Naš doprinos ciljevima održivog razvoja

Ciljevi održivog razvoja
 • Daikin podržava ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih nacija koristeći tehnologije svetske klase za smanjenje uticaja hlađenja i grejanja na životnu sredinu dok istovremeno pruža novu vrednost za zdrav i udoban način života. Doprinosimo lokalnom ekonomskom razvoju i nudimo mogućnosti za rast našim zaposlenima na osnovu našeg pristupa upravljanja usredsređenom na ljude. Prateći naš princip ko-kreacije, nastojimo da pronađemo bolja rešenja zajedno sa svim zainteresovanim stranama.

Izvor: Daikin Industries Ltd. Izveštaj o održivosti za 2021. godinu

Ovo bi vas takođe moglo zanimati

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?