Skip to main content

GCU Compact

Naš GCU Compact obezbeđuje grejanje i proizvodnju sanitarne tople vode kombinovanjem efikasne tehnologije gasnog kondenzacionog kotla sa termalnim rezervoarom i solarnim rezervoarom za skladištenje.

bg-image

Laka i pristupačna instalacija

Sa svojim kompaktnim dimenzijama i integrisanim grejanjem i rezervoarom tople vode, naš GCU Compact je idealan za renoviranja i zamenu starih gasnih kotlova. Korišćenjem "Intelligent Storage Management (ISM)" i "Smart Star Function" GCU Compact maksimizuje energetsku efikasnost kod grejanja i proizvodnje sanitarne tople vode. On takođe može da pokrije energetske zahteve niskoenergetskih kuća i objekata sa visokim nivoom izolovanosti.

Energetski efikasna sanitarna topla voda

Termalni rezervoar

 • Za proizvodnju sanitarne tople vode
 • Kompatibilna sa svim tipovima grejanja
 • Sigurna i sveža sanitarna topla voda u anti-legionela rezervoaru
 • Povezivanje solarnih panela za grejanje vode i čuvanje za kasnije
 • Dizajnirana kao pametna mreža spremna za proizvodnju i čuvanje tople vode u periodima niske tarife

 

 

Manja potrošnja tople vode pomoću solarne energije

Smanjite troškove elekrtične energije pomoću obnovljive energije sunca. Naši solarni paneli su jednostavni za instalaciju i proizvode do 70% energije koja je vašem bojleru potrebna.

Termički sistem tople vode bez pritiska

 • Idealno za nove domove
 • Viša energedska efikasnost nego kod sistema pod pritiskom
 • Potrebna je direktna vertikalna veza od tanka do solarnih kolektora
 • Ukoliko nema sunca, sistem se automatski drenira radi zaštite od zamrzavanja

 

 

Solarni sistem pod pritiskom

 • Idealan za renoviranje postojećig domova
 • Mogućnost povezivanja tanka i solarnih kolektora cevovodom koji ima krivine
 • Napunjen vodom sa rastvorom antifriza da bi se sprečilo zamrzavanje cevovoda
 • Sistem je pod pritiskom i zaptiven radi vaše bezbednosti

 

Always in control

Uvek pod kontrolom

Jednostavno povežite vaš GCU Compact na Wi-Fi i instalirajte Daikin Online Controller aplikaciju da bi ste kontrolisali termostat, podešavali vremenski raspored temperature i vodili računa o utrošku energije.

Preuzmite aplikaciju sa Google Play ili Apple App Store.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?