Daikin Altherma visokotemperaturna toplotna pumpa vazduh-voda

Daikin Altherma visokotemperaturna toplotna pumpa vazduh-voda

Zamenite jednostavno svoj stari sistem za grejanje i proizvodnju tople vode našom Daikin Altherma visokotemperaturnom toplotnom pumpom.

visokotemperaturni radijatori vazduh-voda

Grejanje

Toplotne pumpe crpe obnovljivu toplotu iz vazduha, tako da grejanje vašeg doma postaje energetski efikasan proces.

Topla voda

Upotrebom isključivo obnovljive energije iz vazduha, Daikin Altherma za visoke temperature može da zagreje vodu do temperature od 80°C.

Energetska efikasnost Daikin toplotnih pumpi vazduh-voda

Povećajte svoju energetsku efikasnost bez promene postojećih radijatora

Visokotemperaturne toplotne pumpe vazduh-voda su idealne za renoviranje i zamenu starih bojlera. Kompaktni dizajn sistema Daikin Altherma za visoke temperature zahteva minimalni prostor; oni se neupadljivo uklapaju u postojeću instalaciju sa postojećim cevovodom i radijatorima. Na taj način, moći ćete da uživate u pogodnostima koje pruža efikasnost toplotne pumpe a nećete morati da menjate celokupni sistem.

Za rad koristi obnovljivu energiju

Daikin Altherma za visoke temperature izvlači obnovljivu energiju iz vazduha čime vas greje i snabdeva vaš dom toplom vodom iz obnovljivog izvora.

 • Za rad koristi 65% obnovljive energije izvučene iz vazduha i 35% električne energije
 • Postiže nivo energetske efikasnosti A+
 • Kombinujte svoju toplotnu pumpu sa solarnim sistemom da biste povećali uštede pri proizvodnji tople vode
energy_label_a_plus.png

Uštede pri proizvodnji tople vode putem solarne energije

Smanjite svoju energetsku potrošnju i troškove korišćenjem sunčeve obnovljive energije. Naši solarni paneli se instaliraju na jednostavan način i proizvode do 70% energije potrebne za funkcionisanje toplotnih pumpi za proizvodnju tople vode. Naši solarni sistemi za proizvodnju tople vode stoje podjednako na raspolaganju za sve tipove objekata - oni mogu da se prilagode kako malim, tako i velikim stambenim jedinicama. Možete da birate između hermetički zatvorenih i nehermetičkih sistema za toplu vodu.

pressuriseless.png

Nehermetički ECH2O termalni akumulator

 • Idealno za nove kuće
 • Veći energetski učinak nego hermetički zatvoreni sistemi
 • Zahteva direktnu vertikalnu vezu od rezervoara do solarnih kolektora
 • Ukoliko nema sunca, sistem se automatski prazni da bi se sprečilo zamrzavanje cevi
pressurised.png

Hermetički zatvoren ECH2O termalni akumulator

 • Idealno za renoviranje i već postojeće kuće
 • Za priključivanje rezervoara na solarne kolektore moguće je koristiti savitljive cevi
 • Ispunjen vodom i antifrizom protiv zamrzavanja cevi
 • Sistem je hermetički zatvoren zbog povećane sigurnosti

Kaskadna tehnologija

Naša kaskadna tehnologija proizvodi toplu vodu korišćenjem obnovljive energije.

Cascade-principle.jpg

1. Spoljna jedinica izvlači energiju iz vazduha i prenosi je na unutrašnju jedinicu preko kola rashladnog fluida

2. Unutrašnja jedinica povećava temperaturu rashladnog fluida pomoću jedinstvenog dvojnog kola

3. Kolo rashladnog fluida prenosi toplotu na vodu u sistemu