Skip to main content

Društveno odgovorno poslovanje

Trudimo se da budemo odgovoran lider u svakom aspektu našeg poslovanja.

Naša poslovna etika, naše temeljne vrednosti i naša filozofija pokazuju kako Daikin želi poslovati i kako preuzima odgovornost za sebe i druge.

„Društveno odgovorno poslovanje ugrađeno je u naš DNA i oblikuje našu organizacionu kulturu.”

bg-image

Daikin for life.

 Jer nam je stalo.

Čvrsto utemeljen u našoj poslovnoj etici, DOP (Društveno odgovorno poslovanje) ima stalnu i snažnu ulogu u našoj organizacionoj kulturi. „Daikin for Life” inicijative obuhvataju aktivnosti i donacije u regiji Daikin Central Europe grupe sa ciljem doprinosa prirodi i društvu.

Poslovna etika

Daikinova poslovna etika okvir je našeg donošenja odluka. Lična je odgovornost i obaveza svakog člana grupe Daikin poštovanje visokih etičkih i pravnih standarda ponašanja u slovu i duhu, bez obzira na to jesu li nametnuti zakonom ili ne.

Naše temeljne vrednosti

Potpuna verodostojnost – svoje poslovanje gradimo na temelju poverenja i otvorenosti prema kupcima, kolegama, poslovnim partnerima i zajednicama.

Preduzetničko razmišljanje – podstičemo i nagrađujemo inicijativu i izvrsnost svih svojih zaspolenih.

Skladni odnosi – uvažavmo se međusobno i pretvaramo izazove u prilike za postizanje Daikinovih ciljeva.

 

Transparentnost

Od 2008. godine grupa Daikin učestvuje u Globalnom sporazumu Ujedinjenih nacija u kojem je navedeno deset principa koji obuhvataju četiri oblasti ljudskih prava, rada, okoline i borbe protiv korupcije. Daikin je takođe podržao preporuke Radne grupe za objavljivanje finansijskih informacija povezanih s klimatskim promenama (TCFD) 2019. godine, te se sada dodatno fokusira na objavljivanje informacija o uticaju na životnu sredinu, društvenih i upravljačkih informacija (ESG).

10 ključnih principa filozofije Daikin grupe

  • Stvaranje nove vrednosti predviđanjem budućih potreba kupaca
  • Doprinos društvu uz pomoć vodećih svetskih tehnologija
  • Ostvarivanje budućih snova maksimiziranjem korporativne vrednosti
  • Razmišljati i delovati globalno
  • Biti fleksibilna i dinamična grupa
  • Biti vodeća kompanija u primeni ekološki prihvatljivih praksi
  • Imajući na umu naš odnos s društvom, preduzimamo mere kako bismo zaslužili poverenje društva
  • Ponos i entuzijazam svakog zaposlenog pokretačka su snaga naše grupe
  • Ostvariti prepoznatljivost u celom svetu po optimalnom upravljanju organizacijom i njenim ljudskim resursima, u okviru našeg brzog i ravnog sistema upravljanja
  • Atmosfera slobode, smelosti i „najbolje prakse na naš način”

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?