tablet_control_header.jpg

Preuzimanje softvera

header_3D_APP.jpg

3D aplikacija

Daikin 3D je aplikacija namenjena kupcima i instalaterima pomoću koje možete da odaberete uređaj i vidite kako on izlgeda u kući pre nego što ga kupite. 

Psychrometric Diagram Viewer 3.2.0_Blank.jpg

Daikin prikaz psihrometrijskog dijagrama

Ova alatka je namenjena za pružanje podrške svim profesionalcima i studentima koji se bave klimatizacijom i poznaju osobine vazduha koji tretiramo.

qr_code_scanner.jpg

Skener QR koda

Da biste pristupili odgovarajućim informacijama o uređaju i uslugama, skenirajte QR kod koji se nalazi na tablici sa nazivom vašeg Daikin uređaja.