Skip to main content

Preuzimanje softvera

  • 3D aplikacija

    Daikin 3D je aplikacija namenjena kupcima i instalaterima pomoću koje možete da odaberete uređaj i vidite kako on izlgeda u kući pre nego što ga kupite. 

  • Daikin prikaz psihrometrijskog dijagrama

    Ova alatka je namenjena za pružanje podrške svim profesionalcima i studentima koji se bave klimatizacijom i poznaju osobine vazduha koji tretiramo.

  • Skener QR koda

    Da biste pristupili odgovarajućim informacijama o uređaju i uslugama, skenirajte QR kod koji se nalazi na tablici sa nazivom vašeg Daikin uređaja.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?