Skip to main content

Softverske alatke

Za klijente

 • 3D aplikacija

  Daikin 3D je aplikacija namenjena klijentima i profesionalnim instalaterima, koja im omogućava da odaberu klimatizaciju i vide kako će ona izgledati u kući PRE kupovine!

 • Daikin prikazivač psihrometrijskog dijagrama

  Ova alatka je namenjena za pružanje podrške svim profesionalcima i studentima koji se bave klimatizacijom i poznaju osobine vazduha koji tretiramo.

 • Skener QR koda

  Skenirajte QR kod koji se nalazi na tablici sa nazivom vašeg Daikin uređaja da biste pristupili odgovarajućim informacijama o uređaju i uslugama.

Za profesionalce

Za naše profesionalce, Daikin nudi veliki broj softverskih alatki, od „ekspres“ softvera za selekciju opreme pa sve do detaljnog proračuna opterećenja i alatki za simulaciju energetske potrošnje. Dole je navedeno nekoliko primera tih alatki.

Sve ove alatke se mogu naći na našem poslovnom portalu.
Molimo vas da kontaktirate vašeg lokalnog predstavnika za Daikin ukoliko želite da saznate nešto više o tome

Multi Split softver za izbor

Jednostavna softverska alatka za izbor, bazirana na internetu, za naš multi split asortiman. Omogućava da se izabere sistem koji najviše odgovara individualnim potrebama kupca.

Pogledajte SADA

VRV Web Xpress

Alatka za selekciju softvera na bazi interneta za kompletan asortiman VRV proizvoda.

Ova alatka je uglavnom predviđena za profesionalce, kako interne (prodaja) tako i eksterne korisnike kao što su konsultanti, inženjerski biroi, instalateri,...

Altherma i Rotex softver za selekciju

Ovo je softverska alatka za selekciju i simulaciju na bazi interneta, za Daikin Altherma i Rotex proizvode za grejanje.

Ova alatka, mahom predviđena za profesionalce, vam omogućava da, iz našeg širokog asortimana rezidencijalnih proizvoda za grejanje, izaberete sistem koji najviše odgovara potrebama svakog klijenta.

Daikin | HSN

Pretraživač za grejna rešenja

nudi najadekvatnije rešenje za dom vašeg klijenta

 • Interfejs za jednostavnu upotrebu prikazuje širok opseg postojećih Daikin grejnih rešenja
 • Procena potrebnog grejnog opterećenja, od jednostavnog intuitivnog pristupa pa do detaljnog proračuna za svaku sobu
 • Uzeti su u obzir i elementi specifični za svaku zemlju
 • Kreirajte dijagrame cevovoda i ožičenja prema potrebi klijenta
 • Priključite se na alatku za selekciju dimnih gasova za rešenja na bazi gasa
 • Podesite konfiguraciju vaše instalacije
 • Pregled svih opcija specijalno za vašu instalaciju
 • Brzi link na specifičnu literaturu za instalaciju
 • Uporedite ekonomske i ekološke pogodnosti Daikinovih rešenja u odnosu na klasične grejne instalacije.
 • Skladištenje svih vaših potencijalnih klijenata na vašem nalogu „Budi uz mene“ („Stand By Me“)
 • Jednostavna konverzija sa potencijalnog klijenta na instalaciju, kako biste pozvali svog krajnjeg korisnika na izuzetni servis posle prodaje.
Daikin | BIM programski paket

Modeliranje informacija o objektu (BIM)

Daikinova nova biblioteka BIM objekata omogućava arhitektima, konsultantima i instalaterima da planiraju HVAC (grejanje, ventilacija i klimatizacija) instalaciju i smanje probleme nastale u periodu konstrukcije, tako što će smanjiti mogućnost grešaka nastalih u toku dizajniranja i instalacije, čime se štedi novac i vreme.

Selekcija rashladnih agregata na bazi interneta

Daikin primenjena internet alatka (Daikin Applied Webtool) je specijalno koncipirana za Daikin primenjene proizvode koja omogućuje onlajn selekciju, energetsku analizu i kreiranje tehničkih izveštaja.

Svi podaci se čuvaju na cloud-u, tako da im možete prići sa bilo kog mesta

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?