Skip to main content

Podrška za modeliranje informacija o objektu (BIM)

Kompletan asortiman Daikin BIM objekata koji olakšavaju projektovanje.

Šta je BIM?

BIM je inteligentni proces na bazi modela koji nudi ideje koje mogu da pomognu projektantima da planiraju, kreiraju, konstruišu i upravljaju objektima i infrastrukturama. To je kompletan 3-dimenzionalni model koji pruža vredne informacije o specifikacijama objekta, kao što su dimenzije objekta, električno ožičenje i cevovod. BIM podržava saradnju i teži da smanji probleme u toku konstrukcije objekta, kao i da ostvari uštede u vremenu i novcu.

3-dimenzionalni model koji pruža vredne informacije o specifikacijama objekta, kao što su dimenzije objekta, električno ožičenje i cevovod

Prednosti BIM aplikacije

Instalateri

Vi ćete biti konkurentniji u situacijama u kojima se zahteva BIM

Projektanti

Direktan pristup podacima vam omogućuje da kreirate i osmislite sisteme koji će odgovarati vašem projektu

Klijenti

Bićete u toku sa najnovijim informacijama kako biste održavali i kontrolisali svoju instalaciju

AutoCAD i BIM Revit

Naši asortimani VRV i primenjenih sistema stoje na raspolaganju kao BIM objekti u Revit formatu, što znači da mogu da se koriste u Autodesk REVIT MEP i u AutoCAD 2D datotekama.

Revit (BIM)

 • Koristite Revit da biste napravili 3D planove, preseke i proračune
 • Ova platforma služi za prikazivanje modela vašeg objekta u realnom vremenu, sa podacima koji se odnose na projekat.
 • Radi u sprezi sa AutoCAD-om u cilju preuzimanja i slanja DWG datoteka

AutoCAD

 • Prvi korak je doneti odluku koju vrstu skice napraviti, na primer plan, odsečak ili projekciju
 • Služi kao skica radnog procesa, pri čemu se crteži kreiraju i menjaju nezavisno

Daikin BIM biblioteka

Naša Daikin BIM biblioteka sadrži obimnu kolekciju Daikinovih proizvoda i pomaže arhitektima i projektantima da jednostavno planiraju KGH instalacije:

 • Naši KGH BIM objekti su u skladu sa internacionalno prihvaćenim Revit standardom (RSen)
 • Specifični objekti postoje i u vidu regionalnih standarda (na primer NBS standard u Velikoj Britaniji).
 • Objekti su parametrizovani, što osigurava malu veličinu datoteka prilikom postavljanja većeg broja tipova BIM objekata.
 • Svi objekti sadrže sigurnosnu zonu, kako bi se obezbedilo dovoljno prostora za održavanje posle instalacije
 • Pravci protoka vazduha su jasno naznačeni, a prečnici cevi mogu jednostavno da se menjaju između spoljnog (SP) i nominalnog prečnika (NP)
 • Direktan pristup našim objektima sa Autodesk Revit-a i povećana fleksibilnost pomoću Daikin Ribbon-a

Tutorijali

Savladajte osnove o BIM objektima uz naše tutorijale.

Tutorijal 1 – Kako učitati proizvode iz kataloga u Revit softver

Tutorijal 2 – Kako učitati i postaviti tipične proizvode iz kataloga u Revit pomoću Daikin Ribbon-a

Tutorijal 3 – Kako postaviti objekte na plan sprata (okrenute licem)

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?