Daikinova ekološka odgovornost

Ekološka odgovornost

Kreiranje održivih klimatskih rešenja

Kompanija Daikin je posvećena tome da domovima, firmama i industriji pruži najefikasnija i najbezbednija rešenja koja ispunjavaju sve vaše zahteve u pogledu hlađenja i grejanja, kako danas, tako i u budućnosti.

Mi smo svesni naše odgovornosti u zaštiti životne sredine; naša politika i praksa teže da, u centru svega čime se bavimo, očuvaju ekološku održivost. Mi vodimo naše poslovanje u skladu sa „zelenim“ principima jer to ima ekonomskog i ekološkog smisla.

daikinova ekološka odgovornost

Daikinove ekološke inicijative širom sveta

Ukoliko ste zainteresovani da saznate nešto više o Daikinovim ekološkim inicijativama širom sveta, molimo vas da konsultujete Daikin Industries Ltd internet lokaciju za korporativnu društvenu odgovornost (CSR).

Daikin Europe N.V. ekološki ciljevi

Daikin Europe ima detaljniji plan akcija u vezi sa ekološkom politikom i ekološkim ciljevima u skladu sa standardom ISO14000. Daikin Europe, u okviru godišnjeg ekološkog izveštaja, daje informacije u vezi sa ovim akcijama. Pročitajte nešto više o tome >>

Naša ekološka politika se zasniva na sledećim osnovnim principima:

Upotreba održivih izvora energije

Daikin Europe N.V. neprestano traži načina da smanji potrošnju električne energije u svojim proizvodnim objektima i da pređe na upotrebu neiscrpnih izvora energije.

Smanjenje negativnog ekološkog uticaja rashladnih fluida i povećanje energetske efikasnosti naših proizvoda

Daikin Europe N.V. je posvećen proizvodnji uređaja sa smanjenim oslobađanjem gasova sa efektom staklene bašte, putem smanjenja uticaja rashladnih fluida i povećanja energetske efikasnosti.

Neprestani napori na evropskom nivou

Daikin Europe N.V. neprestano prilagođava svoju ekološku politiku promeni globalnih, evropskih i lokalnih pravnih okvira. On stimuliše i promoviše strogu primenu svih odgovarajućih propisa i formuliše preporuke za pojednostavljenje njihove primene.

Povećavanje mogućnosti recikliranja proizvoda i smanjenje otpada

Daikin u fazi razvoja proizvoda uzima u obzir mogućnost recikliranja, korišćenjem principa Lansinkove lestvice*. Ova briga za recikliranje i smanjenje otpada se nastavlja u okviru svih proizvodnih faza (proizvodnja, transport i logistika, instalacija, održavanje, itd.), sve do, i uključujući, odgovornost pri manipulisanju sa proizvodima na kraju njihovog veka trajanja.

Rukovanje hemijskim jedinjenjima i njihova proizvodnja

Daikin Europe N.V. teži optimalnoj sigurnosti u pogledu rukovanja i skladištenja hemijskih proizvoda. Ovo uključuje pronalaženje novijih i bezbednijih proizvoda koji će zameniti postojeću tehnologiju.

Razvoj proizvoda smanjenog negativnog ekološkog uticaja

Daikin je posvećen usklađivanju sa svim ekološkim propisima. Pored toga, njegove smernice u vezi sa nabavkom „zelenih“ elemenata osiguravaju da su njegovi proizvodi vrhunski u pogledu smanjenja negativnog ekološkog uticaja.

Biti model u domenu ekološke odgovornosti

Daikin ima nameru da postane kompanija za primer, time što će da obezbedi obuku i informacije u vezi sa ekološkim uticajem svojih aktivnosti. On podržava druge organizacije, svoje bližnje i celokupnu zajednicu i komunicira sa njima putem svojih predstavnika u radnim grupama u okviru odgovarajućih grana industrije.

* Lansinkova lestvica: principi ili metode rukovanja otpacima koje je uspostavio holandski član parlamenta – Ad Lansink – predstavljena kao lestvica sa određenim brojem stepenika. Stepenici predstavljaju hijerarhiju porasta kvaliteta rukovanja otpacima na ekološki odgovoran način.

Saznajte nešto više o tome