Skip to main content

Ekološka odgovornost

Kreiranje održivih klimatskih rešenja

Kompanija Daikin je posvećena tome da domovima, firmama i industriji pruži najefikasnija i najbezbednija rešenja koja ispunjavaju sve vaše zahteve u pogledu hlađenja i grejanja, kako danas, tako i u budućnosti.

Mi smo svesni naše odgovornosti prema zaštiti životne sredine; naša politika i praksa teže da, u centru svega čime se bavimo, bude ekološku održivost. Mi vodimo naše poslovanje u skladu sa „zelenim“ principima jer to ima ekonomskog i ekološkog smisla.

daikinova ekološka odgovornost

Daikinove ekološke inicijative širom sveta

Ukoliko ste zainteresovani da saznate nešto više o Daikinovim ekološkim inicijativama širom sveta, molimo vas da posetite sajt Daikin Industries Ltd.

Daikin Europe N.V. ekološki ciljevi

Daikin Europe ima konkretan plan akcija u vezi sa ekološkom politikom i ekološkim ciljevima u skladu sa standardom ISO14000. Daikin Europe, u okviru godišnjeg ekološkog izveštaja, daje informacije u vezi sa ovim akcijama. Pročitajte nešto više o tome >>

 

Naša ekološka politika se zasniva na sledećim osnovnim principima:

 • Upotreba održivih izvora energije

  Daikin Europe N.V. neprestano traži način da smanji potrošnju električne energije u svojim proizvodnim objektima i da pređe na upotrebu održivih izvora energije.

 • Smanjenje negativnog ekološkog uticaja rashladnih fluida i povećanje energetske efikasnosti naših proizvoda

  Daikin Europe N.V. je posvećen proizvodnji uređaja sa smanjenim oslobađanjem gasova sa efektom staklene bašte, putem smanjenja uticaja rashladnih fluida i povećanja energetske efikasnosti.

 • Neprestani napori na evropskom nivou

  Daikin Europe N.V. neprestano prilagođava svoju ekološku politiku promeni globalnih, evropskih i lokalnih pravnih okvira. On stimuliše i promoviše strogu primenu svih odgovarajućih propisa i formuliše preporuke za pojednostavljenje njihove primene.

 • Povećavanje mogućnosti recikliranja proizvoda i smanjenje otpada

  Daikin u fazi razvoja proizvoda uzima u obzir mogućnost recikliranja, korišćenjem principa Lansinkove lestvice*. Ova briga za recikliranje i smanjenje otpada se nastavlja u okviru svih proizvodnih faza (proizvodnja, transport i logistika, instalacija, održavanje, itd.), uključujući i odgovornost pri manipulisanju sa proizvodima na kraju njihovog veka trajanja.

 • Rukovanje hemijskim jedinjenjima i njihova proizvodnja

  Daikin Europe N.V. teži optimalnoj sigurnosti u pogledu rukovanja i skladištenja hemijskih proizvoda. Ovo uključuje pronalaženje novijih i bezbednijih proizvoda koji će zameniti postojeću tehnologiju.

 • Razvoj proizvoda smanjenog negativnog ekološkog uticaja

  Daikin je posvećen usklađivanju sa svim ekološkim propisima. Pored toga, njegove smernice u vezi sa nabavkom „zelenih“ elemenata osiguravaju da su njegovi proizvodi vrhunski u pogledu smanjenja negativnog ekološkog uticaja.

 • Biti model u domenu ekološke odgovornosti

  Daikin ima nameru da postane kompanija za primer, time što će da obezbedi obuku i informacije u vezi sa ekološkim uticajem svojih aktivnosti. On podržava druge organizacije, svoje bližnje i celokupnu zajednicu i komunicira sa njima putem svojih predstavnika u radnim grupama u okviru odgovarajućih grana industrije.

* Lansinkova lestvica: principi ili metode rukovanja otpacima koje je uspostavio holandski član parlamenta – Ad Lansink – predstavljena kao lestvica sa određenim brojem stepenika. Stepenici predstavljaju hijerarhiju porasta kvaliteta rukovanja otpacima na ekološki odgovoran način.

Predvodnik zaštite životne sredine

Daikinovo zeleno srce

„Krenimo u akciju sa budućnošću naše životne sredine u mislima“

Kompanija Daikin je posvećena tome da domovima, firmama i industriji pruži najefikasnija i najbezbednija rešenja koja ispunjavaju sve vaše zahteve u pogledu hlađenja i grejanja, kako danas, tako i u budućnosti.

Svesni smo svoje odgovornosti u pogledu zaštite životne sredine u svemu što radimo, a sve naše politike, prakse i procesi razvijene su i primenjene uz vođenje računa o ekološkoj održivosti.

Ekološka održivost je Daikinov osnovni cilj. Mi vodimo naše poslovanje u skladu sa „zelenim“ principima, jer to ima mnogo ekonomskog, ali i ekološkog smisla.

Ekološka održivost u okviru naše baze klijenata

Daikin rashladni agregati pružaju preciznu kontrolu temperature tokom proizvodnih procesa, zbog čega mogu da se koriste u rashladnim procesima. Oni mogu takođe da obezbede intenzivniju klimatsku kontrolu proizvodnog okruženja, kao deo sistema za globalno upravljanje objektom.

Mi pružamo našim klijentima kompletne informacije o najnovijim izumima u okviru naše inovativne, energetski efikasne tehnologije i nudimo im inteligentno kontrolisana, integrisana rešenja koja im pružaju još veće smanjenje troškova i smanjeno oslobađanje ugljendioksida .

Više informacija o održivosti možete naći na ovoj internet lokaciji.

Saznajte nešto više o tome

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?