Skip to main content

Opšti uslovi prodaje

Opšti uslovi prodaje

Ovi uslovi prodaje (u daljem tekstu 'Uslovi') odnose se na sve naše ponude, isporuke i usluge ka pravnim licima (B2B). 

 

Politika otkazivanja za custom made multi skrol čilere, čilere sa vijčanim kompresorima i klima-komore

Za custom made multi skrol čilere,čilere sa vijčanim kompresorima i klima-komore važi posebna politika otkazivanja. 

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?