Komercijalni termini i uslovi

Preuzmite dokument Komercijalni termini i uslovi

Komercijalni termini i uslovi

Ovi komercijalni termini i uslovi (u daljem tekstu ‘termini’) se primenjuju na sve naše ponude, isporuke i usluge ka drugim firmama (B2B). Prvi deo se primenjuje na isporuku robe. Drugi deo se primenjuje na usluge. Svi individualni sporazumi koji se razlikuju od ovih će biti validni samo uslučaju da su potvrđeni u pisanoj formi sa naše strane. Neformalne izjave se neće smatrati za važeće. Komercijalni termini i uslovi treće strane nisu primenjivi. Prihvatanje robe u svakom slučaju podleže našim Terminima. Naš servis za kupce (B2C) podleže drugim Komercijalnim terminima i uslovima.

(Poslednji put ažurirano u martu 2017.)