Skip to main content

Korporativne informacije

Daikin Central Europe - podaci

Preuzmite više informacija o 

  • Finansijskim rezultatima u fiskalnoj 2020. godini

  • prodajnoj i servisnoj mreži sa 1.600 partnera za 16 tržišta centralne i istočne Evrope

  • o proizvodnom programu i rešenjima koja nudimo
  • o timu od 450 zaposlenih

  • i našoj viziji za životnu sredinu do 2050. i Daikinu kao globalnom brendu i odgovornom tržišnom lideru. 

Daikin kancelarije u regionu - kontakt podaci  

 

Ovde možete pronaći kontakte svih naših kancelarija koje pokrivaju 16 tržišta zemalja centralne i istočne Evrope. 

 

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?