Skip to main content

Usluge kvaliteta vazduha u zatvorenom

Daikin IAQ usluge

Instalacija i puštanje u rad

Ključno je da se HVAC sistemi instaliraju u skladu sa preporukama proizvođača i da se puste u rad prema konačnom projektu.

Poznato je da instalateri vrše modifikacije na gradilištu - na primer, mogu prilagoditi dužinu cevovoda - što može imati značajan uticaj na performanse, energetsku efikasnost i kvalitet vazduha u zatvorenom.

Odabir (i nadgledanje) ovlašćenog instalatera za montažu sistema određenog proizvođača je ključno, kao i izbor kompanije sa iskustvom u sličnim instalacijama.

Održavanje

Redovno održavanje ventilacionih sistema je očigledno važno i trebalo bi da bude deo celokupnog režima servisiranja HVAC sistema zgrade.

Čistoća je od posebne važnosti kada se radi o ventilaciji, jer prašina i nečistoća mogu uticati na sposobnost održavanja kvaliteta vazduha u zatvorenom.

Održavanje treba da uključuje proveru usisa i izduvnih gasova na bilo kakve znakove nakupljanja nečistoće, zagađenja ili kontaminacije, štete od nevremena i životinja, kao i pregled cevovoda i unutrašnjih jedinica.

Daikin program refiltriranja

Daikin nudi program refiltriranja za analizu, optimizaciju i poboljšanje vašeg HVAC sistema sa ukupnim fokusom na kvalitet unutrašnjeg vazduha.

  • Revizija kvaliteta vazduha u zatvorenom
  • Fresh Air program za optimizaciju postavki
  • Prilagođeni akcioni plan sa poboljšanjima i protivmerama

Naši stručnjaci nude posetu lokaciji sa IAQ tehničkom kontrolnom listom.

Podržavamo vas svojom stručnošću da biste verifikovali status vašeg HVAC sistema i dajemo vam jasan izveštaj o stanju vašeg klima uređaja, jedinice za upravljanje vazduhom, cevi, ventilacionih jedinica i unutrašnjih jedinica.

Utvrđujemo neposredni skup akcija koje će poboljšati sposobnost vašeg sistema da poveća svež vazduh u unutrašnjem ambijentu i smanji recirkulaciju prašine.

Hotelska soba sa ugrađenim ormarima od tamnog drveta i dekoracijom od belih orhideja
Ikonica kontrolne liste

Naši stručnjaci nude posetu lokaciji sa IAQ tehničkom kontrolnom listom.

Logo Daikin programa refiltracije
Ikonica praćenja statusa

Podržavamo vas svojom stručnošću da biste verifikovali status vašeg HVAC sistema i dajemo vam jasan izveštaj o stanju vašeg sistema, jedinice za upravljanje vazduhom, cevi, ventilacionih jedinica i unutrašnjih jedinica.

Kontrolišite kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru

Daikin servisni stručnjaci podržavaju vas da utvrdite bilo koju popravljivu tačku vašeg HVAC sistema, sa namenskim skupom opcija iz našeg čitavog spektra usluga i iskustva.

 

Ilustracija portfolija usluga IAQ

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?