Skip to main content

Ventilacija

Od manjih sistema sa rekuperacijom toplote do velikih klima-komora, Daikin nudi raznovrsna rešenja za ventilaciju. Ona pružaju sveže, zdravo i udobno okruženje za rezidencijalne, komercijalne i industrijske prostore.

Svež i čist vazduh

Snabdevanje svežim i čistim vazduhom

Kako infrastruktura današnjih modernih objekata gotovo da ne propušta ulaz svežeg vazduha, čime se garantuje prvoklasna izolacija i energetska efikasnost, to istovremeno znači i da može doći do manjka svežeg vazduha, što prouzrokuje akumulaciju vlage, mikroba i alergena. Da bi se rešio ovaj problem, Daikin nudi ventilaciona rešenja za dovod svežeg i čistog vazduha na najefikasniji način.

Ventilaciona rešenja

Da bi se postigao optimalan nivo ventilacije, Daikin održava najviše standarde energetske efikasnosti i fleksibilnosti u cilju ostvarivanja najvišeg kvaliteta unutrašnjeg vazduha. Da bi se postigao čist unutrašnji vazduh, Daikin se trudi da proizvodi za ventilaciju budu što neprimetnije integrisani u sveobuhvatno rešenje toplotne pumpe. Ovo znači da smanjujemo broj individualnih sistema i nezavisnih dobavljača kako bismo isporučili jedan, kompletan sistem klimatizacije, grejanja i ventilacije.

Svež i čist unutrašnji vazduh

Za kreiranje savršene unutrašnje klime, pri merenju i kontroli kvaliteta unutrašnjeg vazduha pomoću našeg asortimana proizvoda za ventilaciju, treba uzeti u obzir 5 osnovnih faktora.

 • Ventilacija: obezbeđuje dovod svežeg vazduha
 • Rekuperacija toplote: omogućava preuzimanje toplote i vlage iz izlazećeg vazduha kako bi se postigli maksimalna udobnost i efikasnost
 • Tretman vazduha: zagrevanje ili hlađenje ulaznog svežeg vazduha kako bi se postigli maksimalna udobnost i minimalno opterećenje klimatizacionog sistema
 • Ovlaživanje: ostvarivanje optimalne ravnoteže između unutrašnje i spoljašnje vlažnosti
 • Filtriranje: otklanjanje prašine, zagađenja i mirisa iz vazduha
Ventilacija, ovlaživanje, prečišćavanje, obrada vazuha i rekuperacija toplote

Daikinov asortiman proizvoda za svež vazduh

Svi naši uređaji za ventilaciju nude rekuperaciju toplote kao standardnu funkciju; oni mogu da povrate do 81% ispuštene toplote. Mi nudimo širok opseg rešenja koja mogu da pokriju gotovo svaku primenu, počevši od samo 10 m3/h pa do 140 000 m3/h.

Proizvod za ventilaciju sa preuzimanjem toplote

Ventilacija sa preuzimanjem toplote (VAM)

 • Preuzimanje toplote i vlažnosti
 • Ostvarite besplatno hlađenje sa svežim spoljašnjim vazduhom
 • Stoji na raspolaganju kao poseban uređaj ili u kombinaciji sa Sky Air ili VRV sistemima
 • Prikaz merenja CO2 na Madoka daljinskoj kontroli u kombinaciji sa BRYMA opcionalnim CO2 senzorom (bilo za samostalni VAM-J8 ili u kombinaciji sa EKVDX)
 • Prikaz merenja CO2 na Madoka daljinskoj kontroli u kombinaciji sa BRYMA opcionalnim CO2 senzorom za VAM-J8 jedinicu.
Uređaj sa preuzimanjem toplote prvoklasne efikasnosti

Modular L (Smart)

 • Uređaj sa preuzimanjem toplote
 • Pločasti izmenjivač toplote sa protokom u suprotnom pravcu
 • ESP do 600 Pa
 • Stoji na raspolaganju kao poseban uređaj ili u kombinaciji sa Sky Air i VRV sistemima
Proizvod za ventilaciju sa preuzimanjem toplote, ovlaživanje i obradu vazduha

EKVDX

 • Kreira visok kvalitet unutrašnjeg okruženja putem prethodne obrade ulaznog svežeg vazduha
 • Maksimalna fleksibilnost instalacije zahvaljujući odvojenoj DX spirali
 • Širok asortiman jedinica koje ostvaruju protok svežeg vazduha od 500 do 2 000 m³/h
 • Visok ESP do 150 Pa
 • Može da se integriše u oba R-32/R-410A VRV sistema
 • Prikaz merenja CO2 na Madoka daljinskoj kontroli u kombinaciji sa BRYMA opcionalnim CO2 senzorom (bilo za samostalni VAM-J8 ili u kombinaciji sa EKVDX)
Proizvod za ventilaciju sa rekuperacijom toplote, ovlaživanje i obradu vazduha

Ventilacija sa preuzimanjem toplote (VKM)

 • Preuzimanje toplote i vlažnosti
 • Ovlaživanje i (pripremni) tretman ulaznog vazduha
 • Ostvarite besplatno hlađenje sa svežim spoljašnjim vazduhom
 • Priključak tipa „priključi i pokreni” sa Daikinovim VRV uređajima
Klima-komora

Klima-komore (AHU)

 • Prilagodljivo rešenje za ventilaciju i tretman vazduha u cilju postizanja maksimalnog kvaliteta vazduha
 • Preuzimanje toplote i vlažnosti
 • Ovlaživanje i tretman ulaznog vazduha
 • Priključak tipa „priključi i pokreni” sa Daikinovim rashladnim agregatima ili VRV uređajima
Krovna jedinica

Krovni sistemi

 • Toplotna pumpa sa integrisanom ventilacijom
 • Ostvarite besplatno hlađenje sa svežim spoljašnjim vazduhom
 • Opciono preuzimanje toplote putem pločastog izmenjivača
 • Koncept u obliku paketa, jednostavan za instalaciju

Ventilacija za svaki tip objekta

Bilo da imate prodavnicu ili hotel, Daikin sistemi za ventilaciju će vam pomoći da kreirate sveže, zdravo i komforno okruženje. Za početak odaberite vrstu objekta. 

Saznajte više

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?