Skip to main content

Daikin Streamer tehnologija deaktivira više od 99,9% novog koronavirusa (SARS-CoV-2)

Streamer tehnologija i koronavirus

Daikin potvrđuje efikasnost patentirane Streamer tehnologije, koja nakon zračenja virusa u trajanju od 3 sata uspešno deaktivira više od 99,9% novog koronavirusa (SARS-CoV-2).

Studiju je sprovela kompanija Daikin Industries Ltd u saradnji sa profesorom Shigeru Kyuwa sa Odseka za biomedicinske nauke Univerziteta u Tokiju i naučnicima sa Odseka za mikrobiologiju sa Univerziteta Okayama.

Streamer

Eksperimentalni rezultati

Istraživački tim je izvršio eksperiment tokom koga su virusi bili zračeni upotrebom Daikin Flash Streamer tehnologije tokom 3 sata.

Rezultati tog eksperimenta pokazuju sledeće:

  • Flash Streamer deaktivira 93,65% koronavirusa (SAR-CoV-2) nakon jednočasovnog zračenja

  • Flash Streamer deaktivira 99,97% koronavirusa (SAR-CoV-2) nakon tročasovnog zračenja

 

Izvor: „Studija o deaktivacionom efektu plazma jon generatora (Daikin Streamer) na SARS-CoV-2” vođena od strane Shigeru Morikawa sa Odseka za veterinarsku medicinu i mikrobiologiju, sa Univerziteta Okayama
Grafikon preživljavanja virusa covid19

Opisana testiranja odnose se isključivo na patentiranu Daikin Streamer tehnologiju. Efekti kod proizvoda sa ugrađenom Streamer tehnologijom ili efekti u stvarnom okruženju mogu se razlikovati. Za više informacija o Daikin proizvodima koji koriste Streamer tehnologiju, molimo vas da pogledate odgovarajuće informacije o proizvodu.

 

 

Više o Streamer tehnologiji

Streamer tehnologija, koju je Daikin razvio 2004. godine vrši oksidaciono razlaganje štetnih materija. Streamer vrši emisiju određene vrste plazme koji predstavlja inovativnu tehnologiju prečišćavanja vazduha putem konstantnog generisanja elektrona velike brzine.

Njegova sposobnost oksidacionog razlaganja je mnogo jača nego prilikom uobičajenog pražnjenja plazme (svetleće pražnjenje). Štaviše, kombinovani sa sastojcima vazduha elektroni velike brzine imaju sposobnost snažnog oksidativnog razlaganja, koje kontinualno uklanja mirise, bakterije i zagađivače unutrašnjeg vazduha kao što su formaldehidi.

 

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?