Skip to main content

Tokom ažuriranja firmvera za mrežni prolaz kôd greške se pojavio na korisničkom interfejsu jedinice. Šta sad?

Tokom ažuriranja firmvera mrežni prolaz prekida komunikaciju sa korisničkim interfejsom. Popratna je pojava ta da će se na korisničkom interfejsu pojaviti kôd greške. Posle završetka nadogradnje mrežnog prolaza komunikacija će ponovo da se pokrene, a greška će da nestane sa korisničkog interfejsa.

BRP069A6x:

Očekujte da će se kôd greške „U8-01“ privremeno pojaviti na korisničkom interfejsu.

DRGATEWAYAA:

Očekujte da će se kôd greške „U4-66“ privremeno pojaviti na korisničkom interfejsu.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?