Skip to main content

Po uključenju glavnog prekidača, krilca za izduv vazduha počinju da se pokreću

Ukoliko je uređaj uključen, mikrokompjuter pokreće krilca da bi odredio njihov početni položaj.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?