Skip to main content

Mogu li da promenim datum i vreme na korisničkom interfejsu jedinice pomoću aplikacije Daikin Residential Controller?

Kada svom korisničkom nalogu dodate svoju prvu jedinicu, aplikacija će automatski da pokuša da ažurira datum i vreme na korisničkom interfejsu ako se oni razlikuju za više od 15 minuta od onih na mobilnom uređaju. Međutim, za neke jedinice ipak ćete po potrebi morati sami da promenite datum i vreme na korisničkom interfejsu ručno.

Mrežni prolaz: BRP069A6x (Daikin Altherma sistem toplotne pumpe)

Zavisi od generacije sistema toplotne pumpe:

2. generacija: za promenu datuma i vremena na korisničkom interfejsu jedinice to morate da napravite ručno na korisničkom interfejsu.

3. generacija:

  • MMI <= 5.2.0: za promenu datuma i vremena na korisničkom interfejsu jedinice to morate da napravite ručno na korisničkom interfejsu
  • MMI = 5.2.0: datum i vreme možete da automatski sinhronizujete sa onima na svom mobilnom uređaju

Mrežni prolaz: DRGATEWAYAA (Daikin sistem kondenzacionih bojlera na gas)

Datum i vreme možete da automatski sinhronizujete sa onima na svom mobilnom uređaju

Kada je moguća automatska sinhronizacija datuma i vremena, to ćete ovako da napravite:

1. Na početnom ekranu pritisnite ikonu zupčanika

2. Izaberite „Datum i vreme“

3. Izaberite „Sinhronizuj sa datumom i vremenom na mobilnom uređaju“

4. Za nastavak potvrdite iskačući prozor.

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Pronađite dodatne informacije

Potrebna pomoć?

Potrebna pomoć?